+Blog Yazıları


Boşanma davaları çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olarak açılabilir. Çekişmeli boşanma davaları tarafların boşanma veya boşanmanın ferisi niteliğinde bulunan konularda anlaşamaması üzerine açılan, uzun süren davalardandır. Ancak anlaşmalı boşanma davası çok kısa sürede sonuçlanır, böylelikle taraflar da bu zor dönemi daha çabuk atlatmış olurlar. Anlaşmalı boşanma davaları hakkında doğru bilinenler ve yanlış bilinenler vardır. Bu yazımızda anlaşmalı boşanma davası ile ilgili merak edilen konulara yer verilmiştir. Anlaşmalı boşanma davalarında da mutlaka uzman boşanma avukatından hukuki yardım ve destek alınmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

 

Anlaşmalı boşanma Medeni Kanun’da 166/3 maddesinde yer almaktadır. Anlaşmalı boşanabilmek için tarafların anlaşabilmesi yetmemekte, kanunen bazı şartlar aranmaktadır. Buna göre;

  • Tarafların en az 1 yıldır evli olmaları gerekir. Evlilik başlangıç tarihi resmi nikah tarihidir. Eşlerin bu süreyi doldurmadan anlaşmalı boşanmaları mümkün değildir. 1 yıllık süre içerisinde eşlerin, birlikte fiilen yaşama şartı aranmamakta, sadece resmi nikah tarihinden itibaren 1 yıldır evli olmaları gerekmektedir. Bu süre şartı gerçekleşmediği takdirde boşanma avukatına danışarak, çekişmeli boşanma duruşmasında tanık dinleterek de kısa sürede boşanma sağlanabilir, ancak bu durumda da hak kaybı yaşamamak adına boşanma avukatı ile çalışılmasını tavsiye ediyoruz.
  • Taraflardan birinin veya ikisinin mahkemeye başvuru yaparak dava açması gerekmektedirBu esnada anlaşmalı boşanma dilekçesi ile anlaşmalı boşanma protokolü de verilebileceği gibi daha sonra duruşma esnasında da verilebilir.
  • Tarafların boşanma, velayet, nafaka, maddi tazminat, manevi tazminat konularında mutlaka anlaşmaları gerekmektedir. Bu konulardan sadece birinde dahi anlaşmaya varılmaması halinde dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Örneğin, eşler her konuda anlaşmış ancak, kadına verilecek nafakanın 1000 TL mi yoksa 1100 TL mi olacağı konusunda kesinlikle anlaşamamakta ise, nafakanın miktarına hakim müdahale etmez, taraflar anlaşamıyorsa çekişmeli boşanma davasına dönüşeceğini belirterek taraflara çekişmeli boşanma dilekçesini sunmak için süre verir. Bu sebeple anlaşmalı boşanmada her konuda mutabık kalınması şarttır.
  • Her iki tarafın da bizzat anlaşmalı boşanma duruşmasına katılması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma duruşmasına tarafların gelmesi şarttır. Gaziantep’te veya başka şehirlerde bulunan tüm Aile mahkemeleri, tarafların avukatı olsa dahi anlaşmalı boşanma duruşmasına bizzat katılımını şart koşmaktadır. Taraflardan birisi gelemeyecekse yurtdışında ya da şehir dışında ise, kendisini boşanma avukatı ile temsil ettirerek ve tanık dinleterek de kısa sürede boşanma gerçekleşebilir. Bu durumda avukat yardımı gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Kaç Gün Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları kısa sürede sonuçlanır. Ancak davanın ne kadar sürede sonuçlanacağı davanın açılacağı şehre, adliyeye ve mahkemeye göre değişmektedir. Gaziantep’te açılacak olan anlaşmalı boşanma davası için mahkemeler, genellikle 1 hafta sonraya duruşma günü vermekte, yukarıda bahsedilen şartlar gerçekleşmişse boşanma kararı vermektedir. Mahkemeler kararın ardından yaklaşık 1-15 gün arasında gerekçeli karar yazmaktadır. Gerekçeli kararın yazılmasının ardından taraflar veya avukatları istinaftan feragat dilekçesi vererek, davanın kısa sürede kesinleşmesini sağlamalıdır. Aksi takdirde karar verilse dahi kesinleşmeyecek, taraflar evli görünmeye devam edecektir. Bu prosedürler konusunda uzman boşanma avukatından yardım alınmalıdır. Neticeten yaklaşık 2-3 hafta arasında anlaşmalı boşanma prosedürleri tamamlanarak dava sona erecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma davasının bel kemiğini oluşturur. Mahkeme taraflar protokolde ne şekilde anlaşmışsa o doğrultuda ve şartlarda karar verecektir. Anlaşmalı boşanma davalarında avukatın önemi en çok burada fark edilmektedir. Taraflar anlaşmalı boşanmada avukata gerek yok gibi oldukça yanlış bir algıyla hareket ettiği durumda, ileride zararlı çıkabilmektedir. Örneğin, mal paylaşımı konusunda detaya girilmeyen protokol sebebiyle, taraflar yıllar sonra yeni bir mal paylaşımı davası ile karşılaşabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma davası açılırken, taraflardan birisi veya her ikisi ya da avukatları mahkemeye başvuru yapmalı ve anlaşmalı boşanma dilekçesi vermelidir. Anlaşmalı boşanma dilekçesinde tarafların bilgileri, evlilikleri ve boşanma konusunda uzlaşıya vardıkları konular yer almalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Tabi ki çoğu davada olduğu gibi anlaşmalı boşanma davasında da avukat zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak anlaşmalı boşanma aşamalarının doğru bir şekilde takip edilmesi ve diğer tüm hukuki prosedürler konusunda uzman boşanma avukatından yardım alınmalı, sadece internet ortamında ya da başka kişilerden duyulan bilgilerle hareket edilmemelidir. Aksi takdirde hak kaybı yaşanma riski kaçınılmazdır. Büromuz ağırlıklı olarak boşanma davaları ve Aile Hukuku’ndan kaynaklı davalar konusunda çalışmaktadır, anlaşmalı boşanma davaları için iletişime geçebilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma duruşmasında hakim ne sorar? Boşanma duruşmasında hakim eşlere, protokolde yazılan konular konusunda gerçekten uzlaşıp uzlaşmadıklarını, boşanma konusundaki düşüncelerini, bu konuda kesin kararlı olup olmadıklarını soracaktır.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka, Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Nafaka

Anlaşmalı boşanma aşamasında nafaka ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse ne kadar ödeneceğine mahkeme değil taraflar karar verir. Anlaşmalı boşanma davası kesinleştikten sonra, durum değişmiş ve şartlar gerçekleşmiş ise, taraflar boşanma kesinleşse dahi yıllar sonra; nafakanın kaldırılması davası, nafaka talep davası, nafakanın arttırılması veya nafakanın azaltılması davası açabilirler. Çünkü nafaka konusundaki mahkeme kararları kesin hüküm niteliğinde değildir.

Anlaşmalı Boşanmada Velayet, Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Velayet

Anlaşmalı boşanmada velayetin kimde kalacağına taraflar karar verir, ancak tarafların bu konudaki anlaştıkları durum, çocuğun üstün yararına aykırı ise mahkeme müdahale edebilir, önerisini sunar, eğer taraflar kabul ederse bu doğrultuda boşanma olur, ancak taraflar kabul etmiyorsa ve mahkeme tarafların talebini uygun görmüyorsa anlaşmalı boşanmaya karar vermeyecektir.  Velayet konusundaki mahkeme kararları kesin hüküm niteliğinde değildir. Dolayısıyla çocuğun üstün yararı gerektiriyorsa, boşanma bitse dahi yeni bir velayet davası açılabilir.

Anlaşmalı Boşanmada Ortak Velayet

Boşanma davalarında ortak velayet, hukukumuzda daha öncelerde bulunmuyorken, artık Yargıtay uygulamaları ışığında taraflar ortak velayete de karar verebilirler. Anlaşmalı boşanmada ortak velayet için, her iki tarafın da ortak velayet konusunu kabul etmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanmada Tazminat, Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Tazminat İstenebilir mi?

Eşler anlaşmalı boşanma protokolünde eşlerden birinin diğerine maddi tazminat veya manevi tazminat ödemesini, ödenecekse ne kadar ödeneceğini kararlaştırabileceği gibi hiç ödenmeyeceğini de kararlaştırabilir. Tazminat konusunda boşanma davasında verilen karar kesin hüküm niteliğinde olup, boşanma davası kesinleştikten sonra maddi manevi tazminat davası açılamaz.

 Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı, Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Mal Paylaşımı

 Mal paylaşımı boşanma davasının ferisi niteliğinde değildir, normalde ayrı dava yoluyla talep edilmelidir. Ancak taraflar anlaşmalı boşanma protokolüne mal paylaşımı konusundaki anlaşmalarını da yazabilir. Tarafların anlaşmalı boşanmak için bu konuda anlaşmaları şart değildir. Boşanma konusunda anlaşarak, mal paylaşımı ayrı davaya da konu edilebilir. Bu tamamen tarafların tercihidir. Boşanma davasında mal paylaşımına yeterince yer verilmemişse, eşlerden biri ileride mal paylaşımı davası açabilir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davalarında mutlaka uzman boşanma avukatından yardım alınmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Verildikten Kaç Gün Sonra Mahkeme Olur?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi verildikten sonra duruşma tarihi verilmesi mahkemenin yoğunluğuna göre değişmektedir. Gaziantep mahkemeleri, anlaşmalı boşanma için genelde 1 hafta sonrası için duruşma tarihi vermektedir. Tüm şehirler için anlaşmalı boşanma konusunda irtibata geçebilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davaları ile ilgili Gaziantep ve tüm şehirlerde avukatlık, hukuki danışmanlık ve online danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.