+Blog Yazıları


Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir ?

Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu 166’ncı madde 3’üncü fıkra uyarınca açılabilecek dava türüdür.

Evlilik birliğinin devamı taraflar açısından çekilmez hale gelmiş ise tarafların boşanma hususunda karar birliğine vararak boşanmanın mali sonuçları ve velayet hükümleri üzerinde anlaşarak düzenledikleri protokole istinaden anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Yahut devam etmekte olan çekişmeli boşanma davasında tarafların anlaşmaları halinde anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilir.

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi yahut çekişmeli olarak devam eden boşanma davasında anlaşmalı boşanma isteyebilmek için bazı şartların gerçekleşmesi aranmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında aranan bu şartlar;

  1. Evliliğin 1 (bir) yıldan uzun sürmüş olması,
  2. Tarafların birlikte mahkemeye başvurmuş olması veya taraflardan birinin açmış olduğu davayı diğerinin kabul etmesi,
  3. Tarafların mahkeme hakimi önünde, düzenledikleri protokole göre boşanmak istedikleri hakkında irade açıklamaları,
  4. Boşanma protokolünde yer alan mali sonuçların ve velayete ilişkin hususların eksiksiz ve yasalara uygun olması.

Anlaşmalı boşanmak isteyen çiftlerin yukarıda sayılan şartları yerine getirmesi halinde haki tarafından boşanmalarına karar verilecek ve düzenlenen protokol kararın eki sayılacaktır.

Anlaşmalı boşanma protokolüne göre boşanmaya hükmedilmesi ve ileride bazı hak ve alacaklar yönünden hak kaybına uğramamak için protokolün eksiksiz olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Tarafların protokolün düzenlenmesi ve dava sürecinin takibi konusunda bir avukattan yardım almaları yerinde olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Anlaşmalı boşanma davası davası açılabilmesi için yukarıdaki şartların sağlanması ve tarafların birlikte veya bir tarafın görevli ve yetkili mahkemeye başvurması gerekmektedir. Dilekçe ekinde yer alacak protokol ile beraber davanın açılmasından sonra mahkeme uygun bir günde duruşma açarak tarafları davet edecek ve boşanma yönündeki irade açıklamalarını bizzat dinleyecektir. Ardından boşanma istemi hukuka uygun ve gerekli evraklar tamam ise boşanmaya hükmedilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Kararına İtiraz Edebilir Miyim ?

Tararlar her ne kadar protokol üzerine boşanmalarına karar verilmesini istemiş iseler de mahkeme kararının tefhim veya tebliğinden sonra 2 haftalık istinaf kanun yoluna müracaat hakları bulunmaktadır. Bazen protokolde eksik veya yanlış düzenlenmiş hususlar bulunmakta ve bunlar mahkemenin gözünden kaçabilmektedir. Bu yanlışların ve eksikliklerin düzeltilebilmesi için istinaf kanun yoluna başvurulabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet Hususu

Anlaşmalı boşanma davalarında evlilik birliği içinde doğmuş müşterek çocukların 18 yaşının altında olması halinde velayetinin anne veya babaya bırakılması konusunda anlaşılmış olması gerekmektedir. Çocukların görülmesi adına da bazı düzenlemelere protokolde yer verilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka İstemi

Boşanma davalarında taraflardan biri, boşanma gerçekleştiği takdirde yoksul duruma düşecekse dava devam ederken tedbir nafakası, neticesinde yoksulluk nafakası adı altında nafaka talebinde bulunabilir. Ayrıca tarafların evliliğinden doğan ve 18 yaşın altında bulunan ortak çocukların bakımı ve giderleri için iştirak nafakası da boşanma davalarında talep edilebilen nafaka türüdür. Velayeti kendisine bırakılan taraf çocuğun veya çocukların bakım masrafları ve giderleri için velayetin kendisine bırakılmadığı taraftan bu nafakayı çocuklar adına talep edebilir.

Anlaşmalı boşanma davasında da bu hükümler geçerlidir. Boşanma protokolünde boşanmanın mali sonuçlarından olan nafakanın belirlenmiş olması veya bu yönde bir talep yoksa protokole yazılmış olması gerekmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA DİĞER MALİ HÜKÜMLER;

Anlaşmalı Boşanma Davasında Diğer Mali Hükümler;

Maddi – Manevi Tazminat İstemi

Malların Paylaşımı

Anlaşmalı boşanma hakkında tarafların iradeleri ve mali hükümler üzerinde mutabakata varmaları gerektiği arandığı için maddi ve manevi tazminat isteminde tarafların haklılık durumlarının araştırılması yoluna gidilmez. Bu sebeple taraflar boşanma protokolünde maddi ve/veya manevi tazminat, ortak malların paylaşımı hususunda anlaşmaya varmaları halinde mahkemece tazminata ve anlaşıldığı şekilde malların paylaşımına hükmedilir.