+Blog Yazıları


Boşanma davalarında mahkeme sürecini ve nihai kararları etkileyebilecek unsurlar olabilmektedir. Farklı nitelikteki kanıtlar, tarafların iddialarını destekleyici nitelikte mahkemelerce kullanılabilmektedir. Telefon kayıtları konusu boşanma davalarında merak edilen konulara işaret etmektedir. Bu konulardan birisi ise boşanma davasında telefon kayıtları istenir mi sorusudur.

Boşanma davaları aile mahkemelerinde görüldüğünden telefon kayıtlarının dinlenmesi ya da metin deşifrelerinin mahkemeye sunulması gibi bir durum söz konusu değildir. Herhangi bir GSM firmasının, kullanıcıların telefon görüşmelerini kaydetmesi, deşifre etmesi ya da üçüncü taraf ile paylaşması özel hayatın gizliliğine aykırı bir durum olduğundan geçmişe dönük olarak dahi bu kayıtlar tutulamamaktadır.

Boşanma Davalarında Geri Dönük Telefon Kayıtları

Boşanma davalarında tarafların iddialarını desteklemek amacı ile bazı kanıtlar ve destekleyici unsurlar mahkemeye sunulabilmektedir. Ancak telefon kayıtları bu unsurlar arasında yer almamaktadır. Boşanma davalarında geri dönük telefon kayıtları dinlenmesine ya da deşifre edilmesine dair mahkemeye sunulacak olan talep, büyük ihtimalle reddedilecektir.

Aynı zamanda GSM şirketlerinin müşterilerin telefon kayıtlarını tutması, paylaşması ya da çoğaltması gibi eylemleri yasal olmadığından, mahkemeye bu kayıtların sunulması halinde hukuki olarak farklı süreçlerin gelişmesi kaçınılmazdır.

Boşanma davasında telefon kayıtları istenir mi sorusunun cevabı olarak, mahkemede telefon kayıtları ile ilgili bazı bulgular kullanılabilmektedir. Bu bulgular görüşmelerin içeriğini belli etmemek kaydı ile mahkemede kullanılabilmektedir. Bu bulgular ise;

  • Mesaj gönderilen telefon numaraları,
  • Aranan numaralar,
  • Sık aranan numaralar,
  • Mesajların gönderildiği zaman aralığı olarak tarih ve saatler şeklindedir.

Boşanma Davasında Telefon Dökümleri

Boşanma davalarında taraflar, telefon kayıtları ile ilgili olarak bazı yanılgılara kapılabilmektedir. Bu nedenle boşanma davasında telefon dökümleri talep edilmesi hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Ancak telefon kayıtlarının istenmesi, kişisel gizliliğe aykırı bir durum oluşturacağından, telefon kayıtlarının istenmesi ve mahkemeye sunulması büyük olasılıkla reddedilecek bir durumdur.

Ancak mahkeme huzurunda sık aranan numaralar, arama ve mesaj saat ve tarih aralıkları ile sık mesaj atılan numaraların olduğu bilgi bütünlüğü paylaşılabilmektedir. Bu görüşmelerin içeriği delil olarak sunulamaz ya da paylaşılamaz.

Boşanma davalarında boşanma davasında telefon kayıtları istenir mi sorusu iletişim halinde olunan telefon numaralarının sunulabileceği ancak görüşmelerin içeriğinin paylaşılamayacağı şeklinde yanıtlanmaktadır.

Boşanma Davasında Mesaj Dökümleri

Boşanma davasında telefon dökümleri ile mesaj dökümleri aynı kategoride ele alınmaktadır. GSM şirketleri müşterilerin telefon kayıtlarını tutamadıkları ya da paylaşamadıkları gibi mesaj içeriklerini de paylaşamaz. Bu durumda boşanma davasında mesaj dökümleri taraflar için delil olarak sunulamaz ya da kullanılamaz.

Kişiler arasındaki mesajların içerikleri sunulamasa da tarafların mesaj attığı numaraların dökümü ile bu mesajların saat ve tarih bilgisinin yer aldığı bir döküm mahkemeye sunulabilmektedir.

Boşanma davasında telefon kayıtları istenir mi sorusunun bir farklı versiyonu olan mesaj dökümlerinin talep edilmesi, büyük ihtimalle reddedilecektir. Çünkü mesaj içeriği de kişisel bilgi gizliliği alanına dahil olduğu için mahkeme mesaj dökümlerinin talep edilmesini de reddedebilmektedir. Mahkeme sürerken boşanma dilekçe örneği dahilinde bile mesaj ve telefon dökümlerinin kabul edilme ihtimali çok düşüktür.

Boşanma Davasında WhatsApp Kayıtları İstenir Mi?

Boşanma davası için tarafların WhatsApp kayıtlarını talep etmesi, telefon ve mesaj dökümleri ile aynı statüde değerlendirilmektedir. Telefon ve mesaj içerikleri ile aynı durumda değerlendirildiği için kişilerden WhatsApp görüşme detayları veya içerikleri talep edilemez. Bu sayede boşanma davasında WhatsApp kayıtları istenir mi sorusu cevaplanmış olmaktadır.

Mesaj, telefon ya da WhatsApp görüşme içerikleri dökümü talep edilemese de mahkemeye sunulması için kişilerin görüştüğü numaraların görüşme tarih ve saat aralıkları talep edilebilmektedir. Boşanma davasında telefon kayıtları istenir mi sorusunun cevabı içerik bilgisinin paylaşılamayacağı, ancak görüşülen numaralar ile ilgili olarak görüşme sıklığı, tarih ve saat bilgisinin talep edilebileceği şeklinde verilmektedir. Alanında uzman bir avukat ile iş birliği yapmak istiyorsanız Gaziantep Boşanma Avukatları mızla iletişime geçebilirsiniz.

Hangi davalarda telefon dökümü istenir?

Boşanma davalarında içtihatların incelendiğinde bir çok davada geriye dönük şekilde telefon kayıtlarının incelenmesi talep edilebilir. Bu talepler genellikle aldatma gibi olaylı davalarda olmaktadır.

Boşanma davasında whatsapp kayıtları istenir mi?

Evet. Boşanma davalarında eşlerin whatsapp üzerinden yazışmaları davada delil olarak kullanılabilir.

Telefon görüşme kayıtları nereden istenir?

Telefon görüşme kayıtları kayıt olduğunuz kendi operatörünüzün online servisi de dahil olmak üzere bir çok şekilde talep edilebilir.