+Blog Yazıları


Gaziantep Boşanma Avukatı

Aile hukuku bölümünde yer alan boşanma işlemleri, eşlerin kuvvetli geçimsizliğinden ya da tarafların birbirini aldatmasından kaynaklı olabilmektedir. Fakat Türkiye uygar kanunu gereğince dosya hazırlanmasında ve dilekçe verilmesinde protokole ideal bir şekilde boşanma davasının açılması gerekecektir. Bunun amacıyla Gaziantep boşanma avukatı; ofis hizmetlerimizden yararlanarak, bu alanda neler yapılacağına dair bilgi edinebilirsiniz.

Aile Hukuku

Türkiye’nin en ufak kurumlarından biri olan evlilik kurumu, uygar hukuk kapsamında yer almaktadır. Bu alanda boşanma koşulları, velayet, mal ve mülk bölüşümleri gibi evliliğin sonlandırılması durumundan ileri evrelerde söz hususu olmaktadır. Boşanma dilekçesinin hazırlanması, dava dosyasının oluşturulası ve taleplerin mahkeme sunulması amacıyla Gaziantep boşanma avukatı danışmanlığı sizi aile hukuku kapsamında bilgilendirerek; doğru bir şekilde ilerlenmesi amacıyla destek olacaktır.

Yasal danışmanlık sürecinde avukatın boşanma gerekçenizi, kanıt ve şahit sunulmasını davanın boyutuna ve alanına göre sistematik bir şekilde ayarlayacaktır. Nafaka talepleriniz ve velayet davalarınız da aile hukuku alanını kapsamına giren gibi boşanma kısmında bu taleplerinizin de mahkemeye bildirilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası ve Süreci

Anlaşmalı boşanma davası  tarafların karşılıklı olarak boşanmak istedikleri ve bunun mahkeme yansıtıldığı noktadır. Fakat sevginin bitmesi, aşkın kalmaması gibi haller uygar hukuk bölümünde geçerli boşanma namacıylaleri olarak sayılmamaktadır. Bunun amacıyla Gaziantep boşanma avukatı; eşlerin nasıl bir yol izlemesi ve uygar hukuk bölümünde yer alan uyuşmalı boşanma taleplerinin hangi tarafta olması gerekliliğini bildirmesi görevleri arasında yer almaktadır.

Şiddetli geçimsizlik ; aile kurumunun zedeleneceği hallerın yaşanması gibi dava süreçleri uyuşmalı boşanma davalarında sunulması gereken birkaç dava başlığı olabilmektedir. Fakat tek celsede boşanma ve dava sürecinin uzamaması amacıyla profesyonel avukatlarımız sürecin hızlanmasına yarayacak dava dosyalarının hazırlanmasında size destek olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası ve Süreci

Eşlerden birinin boşanmak istemesi ve diğerinin boşanmak istememesi gibi hallerın genel bulunduğu çekişmeli boşanma davaları  mal paylaşımı, velayet davaları ve nafaka davaları olarak çoğu alanda alt başlıkların açılmasına namacıyla olabilmektedir. Çekişmeli davaların iyi sonuç vermesi amacıyla ; meşru sürecin takibi, karşılıklı uyuşma yollarının bulunması gibi haller avukat danışmanlığı kapsamında iyi neticeler alınmasını sağlayabilecektir.