+Blog Yazıları


Evlilik birliğini sona erdiren sebeplerden biri Medeni Kanunumuzun 161 ve 166. maddeleri arasında düzenlenen boşanmadır. Boşanma, eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, eşlerden birisinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesine denir. Eşlerin boşanma ile evlilik birliğini sonlandırdığı ve günümüzde de bu oranın arttığı düşünüldüğünde, boşanma davaları önem arz etmektedir. Bu nedenle Gaziantep boşanma avukatı seçiminde son derece dikkatli davranılmalıdır. Boşanma davaları genel olarak ikiye ayrılır.

 • Anlaşmalı boşanma: Eğer iki taraf da boşanma ve boşanmanın hukuki sonuçları konusunda anlaşması durumunda anlaşmalı boşanma davası söz konusu olur.
 • Çekişmeli boşanma: Taraflardan biri boşanmak istemiyorsa ya da taraflar boşanma konusunda anlaşmakla birlikte velayet, nafaka, tazminat gibi boşanmanın hukuki sonuçlarında anlaşamadı ise çekişmeli boşanma davası söz konusu olacaktır.

Gaziantep Boşanma Avukatı – Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Gaziantep ilinde aile ve boşanma davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Boşanma davası, evliliğin sona ermesine yönelik bir dava olup, mahkemeye başvurularak yenilik doğuran bir dava söz konusudur.

 
 

Gaziantep Boşanma Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Gaziantep Boşanma Avukatı Nerelerde Hizmet Verir?

Gaziantep boşanma avukatı; Aile Hukuku denilince akla ilk gelen ve en çok karşılaşılan dava olan boşanma davalarına bakan avukattır. Avukatın bir il barosuna kayıtlı olması zorunlu olmakla birlikte, bu durum başka bir ilde dava almasına engel olmadığından, Gaziantep boşanma avukatı Türkiye’deki herhangi bir ildeki boşanma davasını da rahatlıkla yürütebilir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte hukuk sisteminde yerini alan UYAP uygulaması ile de avukatların tüm dosyalarını online olarak takip edebilmeleri mümkün hale gelmiştir.  Gaziantep boşanma avukatının hizmet verdiği yerler;

 • Araban (Araban Adliyesi)
 • İslahiye (Gaziantep Adliyesi)
 • Karkamış (Gaziantep Adliyesi)
 • Nizip (Gaziantep Adliyesi)
 • Nurdağı (Gaziantep Adliyesi)
 • Oğuzeli (Gaziantep Adliyesi)
 • Şahinbey (Gaziantep Adliyesi)
 • Şehitkamil (Gaziantep Adliyesi)
 • Yavuzeli (Gaziantep Adliyesi)
 

En İyi Boşanma Avukatı Gaziantep

Boşanma sebepleri, özel ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır. Özel boşanma sebeplerinden olan zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, terk ve genel boşanma sebeplerinden olan eşlerin anlaşması, ortak hayatın yeniden kurulamaması halinde, bu olayın ispat edilmesi durumunda hakim, bunun diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediğini araştırmak zorunda olmaksızın boşanmaya karar verebilecektir. En iyi boşanma avukatı Gaziantep bu süreci yürütür.

Genel boşanma sebeplerinden olan evlilik birliğinin sarsılması ve özel boşanma sebeplerinden olan suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı halinde ise, bu olayın gerçek leşmiş ve ispatlanmış olması boşanma için yeterli değildir. Hakimin ayrıca ortaya çıkan ve ispatlanmış olan bu durumun diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediğini araştırması ve ancak bu şart da gerçekleşmişse boşanmaya karar vermesi gerekecektir.

Özel Boşanma Sebepleri

 • Zina
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış
 • Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
 • Terk
 • Akıl Hastalığı

Genel Boşanma Sebepleri

 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması
 • Eşlerin Anlaşması (Anlaşmalı Boşanma)
 • Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması (Fiili Ayrılık)

Gaziantep Boşanma Avukatı Ücreti

Gaziantep boşanma avukatı ücreti, avukat ile müvekkil arasında, devlet tarafından belirlenen alt sınırdan aşağı olmayacak şekilde serbestçe kararlaştırılan bir ücret olup, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen ücretin altında avukatın iş alması yasaklanmıştır. Belirlenen ücret asgari bir meblağ öngördüğünden avukat ile müvekkil arasında daha yüksek ücretlerle anlaşma yapılması mümkündür. Gaziantep boşanma avukatı ücreti, davanın içeriği, süreci, bu doğrultuda avukatın sarf edeceği mesai ve müvekkilin ödeme gücü gibi hususlar değerlendirilerek belirlenmektedir.

Gaziantep Barosu Tavsiye Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi:

 • Anlaşmalı Boşanma Davası: 12.000.00 TL
 • Çekişmeli Boşanma Davası: 30.000.00 TL
 • Maddi ve Manevi Tazminat Talepli Çekişmeli Boşanma Davası: 30.000.00 TL’den az olmamak koşuluyla dava değerinin %15’i

Devlet tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi:

 • Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi): 9.200.00 TL

Adli yardım; avukat seçebilecek durumda olmadığını beyan eden kişilere ücretsiz olarak devlet tarafından avukatlık hizmetlerinden yararlanmasına denir. Maddi durumu olmayıp, avukat tutamayacak kişiler adli yardıma başvurabilir.

Gaziantep Boşanma Avukatı Tavsiye ve Danışma

Herkesin fikrinin olduğu ve yaygın bilinen yanlışların doğru gibi kabul edildiği davaların başında gelen boşanma davalarında, yanlış hukuki yönlendirmeler veya yapılan yorumlar eşlerin ve varsa müşterek çocukların mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Boşanma davasının türü ne olursa olsun dava sürecinin takibinin özenle ve dikkatle, alanında uzman bir avukat tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinden ve dava sürecinde yapılacak en ufak bir hatanın telafisi güç hak kayıplarını doğurabileceği dikkate alınarak Gaziantep boşanma avukatının seçilmesi gerekir. Eşlerin ayrıca boşanma davası sürecinin duygusal açıdan yıpratıcı bir süreç olacağını önden kabul edip, etraflıca düşünerek karar vermeleri uygun olacaktır.

Gaziantep Boşanma Avukatı – Kadim Hukuk ve Danışmanlık avukat ve psikolog ekibi ile müvekkillerine boşanma davalarında profesyonel hukuki destek ve avukatlık hizmeti vermektedir. Aile mahkemesine açılacak boşanma davasında; dilekçelerin hazırlanması ve mahkemeye sunulması, duruşmaların takibi, istinaf ve temyiz yollarına başvuru, nafakaların icraya konulması, gerekli suç duyurularında bulunulması ve diğer süreçleri yürütmektedir.