+Blog Yazıları


“İsim” sözlükte “alamet, şan, şeref, yüce mevki ve mertebe” gibi manalara gelir. İsim verilen kişiyi sembolize ederek varlıkların tanınmasına yardımcı olur ve herhangi bir özelliğinden dolayı adının tanınmışlık halini ifade etmektedir.İsim seçiminde kelimeleri anlamak çok önemlidir. Kelimeleri anlamak demek, onların sadece sözlük anlamlarını bilmek değil; onları dile getirenlerin düşüncelerini, toplumsal ve psikolojik gerçekliklerini de kavramak demektir.

Bu kavrayış gerçekleştikten sonra isim anlamıyla birlikte hayatınıza dokunmuş ve can kazanmış olur.İnsanların isimleri tüm hayatları boyunca taşıdıkları sembolize bir manadır. kişiler sevmedikleri yada rahatsız oldukları isimleri değiştirmek isteyebilmektedir. İsim değişikliğinin birçok sebebi olabilmektedir. Kişiler isminden rahatsız olabilmekte bu davalara isim değişikliği davaları denmektedir. Ancak özellikle ben istemiyorum ismimi değiştireceğim gibi sebepler pek fazla kabul görmez sadece bir nedene bağlı olması gerekmektedir. İsim değişikliği nedenleri net olmak zorundadır. Bu davalar uzun süreç gerektirmez çünkü taraf yoktur tek bir kişi vardır ve istenenler ve belgeler ve tanıklar bellidir.

 Dilekçede problem doğru bir ifade biçiminde anlatılmalıdır. Aksi takdirde davanın reddolması durumunda bir daha isim değişikliği davası açmanız mümkün olmaz. Bu nedenle uzman bir avukattan destek almalısınız.

İsim değiştirmek için birçok sebep olabilir bunlardan başlıcaları;

  • İnsanlar tarafından gülünç bir isim olarak karşılanma sebebiyle
  • Siyasigeçmişinde sorun olan bir isimle
  • Terör örgütlerinden bilinen birilerinin ismi ile
  • Yabancı uyruklu bir isim ise
  • Din değişimi gerçekleştiyse
  • Kimliğe yanlış yazılan isim olması gibi birçok sebep bulunabilmektedir.

 

İsim ve Soyadı Değiştirme Davasının Hukuki Sonucu

Medeni Kanun (MK) md. 27 gereği, ad ve soyadı değişikliği kişinin diğer şahsi hallerinde değişiklik meydana getirmez. Yani, davacı tarafından açılan isim değiştirme davası sırasında kişinin diğer bilgileri (medeni hali, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer vs.) değiştirilemez.

Erkek eş soyadını değiştirdiğinde evlilik dönemi içinde kadının soyadı da değişir. Ayrıca, yaşı 18’den küçük çocukların veya evlatlığın soyadı da başkaca bir işleme gerek olmadan kendiliğinden değişir.

Ad ve soyadı değiştirme davası kabul edildiğinde mahkeme değişikliği yerel veya ulusal bir gazetede ilan ettirir ve nüfus kayıtlarında gerekli değişikliğin yapılması için mahkeme kararını nüfus müdürlüğüne bildirir.

İsim ve Soyadı Değiştirme Kararına İtiraz Edilmesi

MK md. 27’ye göre, ad ve soyadı değişikliği nedeniyle herhangi bir şekilde zarar görenler, değişiklikten haberdar olunmasından itibaren 1 yıl içerisinde isim ve soyadı değişikliği kararının kaldırılması için dava açabilir. Ancak, belirtmek gerekir ki burdaki zarar gerçekçi, objektif ve ispatlanabilir bir zarar olmalıdır. Örneğin, ünlü kişilerden birinin akrabası ad ve soyadını aynen ünlü kişi gibi değiştirirse bu değişikliğin bir zarar doğurma ihtimali olabilir.

İsim değişikliği davası için bu alanda uzman büromuzla iletişime geçebilirsiniz. Av. Fuat Ziya ÇİFTÇİ