+Blog Yazıları


Geri Gönderme Merkezlerine hangi yabancı uyruklu kişiler tutulmaktadır ?

 • Sınır dışı etme kararı alınanlar 

 • Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,

 • Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler,

 • Sahte ya da asılsız belge kullananlar

 • Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar,

 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.

 • Haklarında idari gözetim kararı alınanlar

Hakkında İdari Gözetim Kararı verilmiş ve Geri Gönderme Merkezinde Tutulan Yabancı Uyruklu Kişiler İçin Süreç Nasıl İşlemektedir?

 İdari gözetim kararı ve idari gözetim süresinin uzatılması her ay düzenli olarak değerlendirilmektedir.

Yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. 

İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı ilgili mahkemeye başvurabilir.
     Yapılan başvuru idari gözetimi durdurmaz. 
İdari gözetim kararına karşı yapılan itirazlara verilen karar kesindir.

Geri gönderme merkezlerinde Tutulan Yabancı Uyruklu Kişi veya Kişilere Ne Gibi Hizmetler Verilmektedir?

 • Yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz verilir, 

 • Yabancıya; yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve avukata erişme ve bunlarla görüşme yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkânı sağlanır, 

 • Çocukların yüksek yararları gözetilir, aileler ayrı yerlerde barındırılır, 

 • Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda, Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır

İdari Gözetimi Sonlandırılan Yabancılara Verilen Yükümlülükler Nelerdir?

 • Belirli adreste ikamet etme 

 • Bildirimde bulunma 

 • Aile temelli geri dönüş 

 • Geri dönüş danışmanlığı 

 • Kamu yararına hizmetlerde gönüllülük esasıyla görev alma 

 • Teminat 

 • Elektronik izleme 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, geri gönderme merkezlerine 48 saat içinde götürülmektedir. 

 • İdari gözetim altına alınan yabancıların uyruklarının tespit edilmesi amacıyla elektronik ve iletişim cihazları incelenebilir. 

 • İdari gözetim kararına karşı mahkemenin vermiş olduğu karar kesindir.

 • Geri gönderme merkezinden çıkan yabancılara getirilen yükümlülüklere uymayanlar idari gözetim altına tekrar alınabilir.

 • Geri gönderme merkezinde tutulan yabancı uyruklu kişi süreci kendisi de takip edebilmektedir. Ancak avukat aracılığıyla sürecin takip edilebilmesi hak kayıpları önleyecektir.

Uygulamada çok sık karşılaştığımız ve bilinmeyen bir husus vardır.

Geri gönderme Merkezinden çıkan yabancı uyruklu kişi sürecin tamamlandığını ve kendisinin artık serbest olduğunu düşünmektedir. Ancak geri gönderme merkezinde tutulan yabancı uyruklu kişiler hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve ilgili makamlarca 2 farklı karar alınmaktadır. Bunlardan ilki idari gözetim kararı ikincisi sınır dışı kararıdır. 

Yabancı uyruklu kişi geri gönderme merkezinde iken hem sınır dışı kararının iptali için dava açmalı hem de idari gözetim kararının sonlandırılması için itirazda bulunmalıdır.

Geri Gönderme Merkezinden çıkan yabancı uyruklu kişi ise sınır dışı kararına karşı dava açmalı ve kendisine getirilen yükümlülüklere karşı itirazda bulunmalıdır.

Yukarıda kısaca izah ettiğimiz üzere yabancı uyruklu kişi hakkında verilen kararlara karşı 2 farklı dava açılmalı ve takip etmelidir. Yabancı uyruklu kişinin bu konuda bilgisinin olmaması sebebiyle geri gönderme merkezinden çıktıktan sonra sınır dışı kararı hala aktif olmasından dolayı sınır dışı edilmek ile karşı karşıya kalabilmektedir.  Bu sebeple sürecin çok iyi takip edilmesi gerekmektedir. Av. Fuat Ziya ÇİFTÇİ olarak Geri Gönderme Merkezinde tutulan yabancı uyruklu kişiler ile ilgili olarak 2 farklı dava süreci takip edilmekte ve yabancı uyruklu kişinin geri gönderme merkezinden çıkması için gerekli itirazlar yapılmaktadır.