+Blog Yazıları


Gaziantep sözleşme avukatı çalışmaları ve sözleşme hazırlama faaliyetleri, Fuat Ziya Çiftçi ofisi tarafından aktif bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Gaziantep Sözleşme Avukatı Çalışmaları

Fuat Ziya Çiftçi Gaziantep sözleşme avukatları, Gaziantep bölgesinde bulunan ofisinden, Gaziantep ve çevresinde bulunan müvekkillerine sözleşme avukatı hizmeti sunmaktadır. 

Fuat Ziya Çiftçi Gaziantep sözleşme avukatı çalışmaları genel olarak şu şekildedir:

  • Sözleşme hazırlama, güncelleme, revize etme,

  • Sözleşmenin hukuki zeminde feshi,

  • Sözleşmeye aykırılık halinde ihtarname gönderilmesi ve gerekli hukuki sürecin işletilmesi

  • Sözleşmeden doğan borç ve alacağın icrası,

  • Önceden yapılan sözleşmelerin incelenerek hukuki problem çıkarma ihtimali olan hükümlerin düzenlenmesi, bunlara uygun hukuki zemin oluşturulması

  • Sözleşmelerin Gaziantep noterliklerinde tasdik işlemleri,

vb. sözleşme hukukundan kaynaklı tüm hukuki işlemler Gaziantep sözleşme avukatı faaliyetleri arasında yer alır.

 

 

 

Gaziantep Avukat Sözleşme Hazırlama Ücreti 2022

Gaziantep avukat sözleşme hazırlama ücreti, avukat ile müvekkil arasında serbest şekilde belirlenir. Buna etki eden belirli unsurlar vardır. Öncelikle Gaziantep Barosu tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi öne çıkar. 

Genellikle Gaziantep avukat sözleşme hazırlama ücreti bu tarifeye göre belirlenir. Ancak bu tarife bağlayıcı değil yol göstericidir. Bu nedenle somut olayın kapsamına, sözleşmenin konusuna, yapılacak işlerin çeşitliliğine, sözleşme sayısına, sözleşmenin zorluğuna – kolaylığına göre değişecek şekilde ücret belirlenir.

Gaziantep Barosu 2022-2023 tavsiye niteliğindeki tarifeye göre avukat sözleşme hazırlama ücreti şu şekildedir:

SÖZLEŞME HUKUKU İŞLERİ,

2022 GAZİANTEP AVUKAT SÖZLEŞME HAZIRLAMA ÜCRETİ (BARO TAVSİYESİ),

Şirket ana sözleşmesi, tüzük, vakıf senedi, yönetmelik, vasiyetname vb. 

20.315,00 TL,

Genel nitelikli sözleşmeler,

11.500,00 TL,

Miras, istisna, taksim sözleşmeleri,

17.125,00 TL,

İhtarname, ihbarname, protesto gönderme vs.

3.375,00 TL,

Ödeme yeri belirlenmesi istemi,

3.375,00 TL,

Para alacağı için yapılan icra takipleri,

Alacak tutarının %10’u,

Diğer icra takipleri,

7.815,00 TL,

Şirket birleşme ve devralmaları,

20.815,00 TL.

ÖNEMLİ: Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu tabloda yer alan rakamlar kesin değil, tavsiye niteliğindedir. Somut olayın özelliğine göre Gaziantep avukat sözleşme hazırlama ücreti bu tarifeden aşağıda ya da yukarıda olabilir.

Gaziantep Sözleşme Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda Gaziantep sözleşme avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve genel faaliyetlerinden bahsettik. Bununla birlikte sık sorulan bazı soruları yanıtlamakta yarar görüyoruz.

Sözleşme Hazırlama İşlemi Gaziantep'de Ne Kadar Sürer?

Gaziantep sözleşme avukatının sözleşme hazırlama süresi, talep edilen sözleşmenin kapsamına ve türüne bağlıdır. Gaziantep avukat sözleşme hazırlama süresi; istenen sözleşmenin özelliklerine göre değişecek şekilde 1 gün ile 1 hafta arasında değişir.

Fuat Ziya Çiftçi Gaziantep sözleşme avukatları, taslak hazır sözleşmeler üzerinden işlem yapmaz. Somut olaya uygun müvekkile hitab eden ve uzun vadede hukuki ihtilaf çıkarmayacak şekilde ihtimaller gözetilerek hazırlanır.

 Sözleşme Hazırlama Masrafı Gaziantep'de Ne Kadardır?

Avukata sözleşme hazırlatmanın avukatlık ücreti dışında bir masrafı yoktur. Ancak sözleşme Noterlikte tasdik edilecekse bu durumda Noter harç ve masrafları çıkar. 
Gaziantep Noterliklerinde sözleşmenin niteliğine bağlı değişen cüz’i miktarlarda harç ve masraflar mevcuttur. Burada en büyük masraf kalemi damga vergisi olur. Gaziantep Noterliklerinde sözleşmeler için uygulana damga vergisi oranı binde 7.5’idir. 

Gaziantep Avukat Sözleşme Hazırlama Ücreti Nasıl Belirlenir?

Gaziantep avukat sözleşme hazırlama ücreti, Gaziantep sözleşme avukatı ile müvekkil arasında serbest şekilde belirlenir. Genel olarak Gaziantep Barosu tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi baz alınarak; sözleşmenin kapsamı, konusu vb. unsurlar da değerlendirilir bir ücret belirlenir. Bu ücret, somut olayın özelliklerine göre Gaziantep Barosu tarifesinin altında veya üstünde olabilir.

Gaziantep Sözleşme Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Gaziantep sözleşme avukatı ücreti, uygulamada çoğunlukla işin başında peşin olarak ödenir. Ancak bazı istisna hallerde taksitleri halinde ödenmesi söz konusu olabilir. Gene süreli işlerde, örneğin bir sene boyunca farklı zamanlarda farklı sözleşmelerin gerektiği işlerde taksitli ödeme gündeme gelebilir. Ancak genel olarak başlangıçta peşin ödeme alınır.

Gaziantep En İyi Sözleşme Avukatı Nasıl Bulunur?

Gaziantep en iyi sözleşme avukatı, avukatlar arasında kullanılan bir tabir değildir. Çünkü Gaziantep en iyi sözleşme avukatı tabiri TBB meslek etiği kurallarına aykırıdır. Bu daha çok halk arasında yaygın olan bir kullanımdır.

Uygulamada sözleşme hukukunda uzmanlaşmış, bu alanda tecrübe eşinmiş avukatlar için Ankara en iyi sözleşme avukatı denmektedir. Çiftçi Hukuk Bürosu Gaziantep ofisi, kurulmasından bu yana sözleşme hukuku alanında göğün bir şekilde çalışmaktadır.

Gaziantep'de Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklara Hangi Mahkeme Bakar?

Gaziantep'de sözleşmelerden ötürü ortaya çıkan hukuki ihtilaflara birbirinden farklı mahkemeler bakmaktadır. Örnek vermek gerekirse;

GAZİANTEP SÖZLEŞME İHTİLAFI,

İLGİLİ GAZİANTEP MERCİİ,

Kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar,

Gaziantep Sulh Hukuk Mahkemeleri,

İş sözleşmelerinde doğan uyuşmazlıklar,

Gaziantep İş Mahkemeleri,

Tüketici sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar,

Gaziantep Tüketici Hakem Heyetleri, Gaziantep Tüketici Mahkemeleri,

Ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar,

Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemeleri,

Genel nitelikli sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar,

Gaziantep Asliye Hukuk Mahkemeleri,

Sözleşmeden Doğan alacağın tahsili,

Gaziantep İcra Müdürlükleri, Gaziantep İcra Mahkemeleri.

Gaziantep Sözleşme Avukatı Nasıl Çalışır? 

Gaziantep sözleşme avukatı, sözleşme hukuku gibi içinde risk barındıran ve ciddi önemi haiz bir hukuki süreçte kritik role sahiptir. Bunun yanında ciddi sorumluluk üstlenir. Gaziantep sözleşme avukatının hukuki süreç içerisindeki önemini şu şekilde açıklayabiliriz:

  • Sözleşme hazırlarken internette de bulunan hazır/taslak/boşluk doldurmalı metinler kullanmak çok risklidir. Zira bu taslak metinler, güncel yasal düzenlemelerden ve güncel yargı kararlarından, ayrıca somut anlaşmanın özelliklerinden uzaktır. Hukuki hataları çoktur. Bu tür sözleşmeler çoğu zaman uzun vadede hukuki tehlike doğurur ve telafisi güç zarar ortaya çıkar. 

  • Sözleşmelerin yerine getirilmesi yani icrası da büyük önem taşır. Bir sözleşmede taraflardan biri kendi üzerine düşen edimi ifa etmediği zaman diğer tarafın fevri hareket etmemesi ve hatta oldukça dikkatli hareket etmesi gerekir. Hatalı ve aceleci bir işlem ile kişi haklı iken haksız duruma gelebilir. Bu noktada Gaziantep sözleşme avukatı yardımı alınmalıdır.

Gaziantep sözleşme avukatının hukuki aşamalarda oldukça kritik görevleri vardır. Yani bu sadece alelade kopyala yapıştır bir sözleşme hazırlama işi değildir. Burada esas olarak bir sözleşme hazırlanırken her bir maddenin arkaplanında, çeşitli ihtimallere göre düşünülerek üretilmiş bir sözleşme ve bir emek söz konusudur.

Sözleşme Avukatı Önemi 

Yukarıda Gaziantep sözleşme avukatı ücreti ve faaliyetlerini ele aldık.