+Blog Yazıları


Haciz Nedir?

Haciz, kesinleşmiş bir icra takibinin konusu olan belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak amacıyla alacaklı tarafından bulunulan taleple borçluya ait, alacağı karşılamaya yetecek miktar ve değerdeki mal ve haklara icra dairesi tarafından hukuken el konulmasıdır.

Eve İcradan Kağıt Gelmesi Ne Anlama Gelir?

Eve icradan gelen kağıt dikkatlice okunmalıdır. Gelen evrakın içeriği, kağıdın ne sebeple gönderildiğini göstermektedir. İcradan kişinin borcunu ödemesi gerektiğini gösterir bir kağıt gelmesi, kağıt gelen kişi aleyhinde icra takibi başlatıldığı anlamına gelmektedir.

Evde Haczedilebilen Mallar Nelerdir?

Haczi caiz olmayan mallar ve haklar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m.82’de sıralanmıştır. İlgili madde hükmünde sayılmayan mallar arasında kalan; evde bulunan beyaz eşyalardan ihtiyaç dışında olan ikinci bir eşya, para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler haczedilebilen mallar arasındadır.

Aile Evine Haciz Gelir Mi?

İcra takibi kapsamında başlatılacak olan haciz işlemlerinde öncelikle borçlunun sistemde kayıtlı olan ikametgah adresine hacze gidilmektedir. Eğer borçlunun kayıtlı adresi ailesi ile birlikte yaşadığı ev ise bu eve icra dosyası kapsamında hacze gidilmesi mümkündür. Fakat aile evinde gerçekleştirilen haciz işleminde, sadece borçluya ait olan eşyalar haczedilebilmektedir. Borçlunun haczedilen eşyanın kendisine ait olmadığını ispatlaması durumunda söz konusu eşya haczedilemeyecektir.

Borcumdan Dolayı Eşime Haciz Gelir Mi?

Eşler arasında mal ayrılığı sözleşmesi bulunması durumunda borçlunun eşine haciz gelemez. Taraflar arasında mal ayrılığı sözleşmesinin bulunmaması durumunda ise evde bulunan ya da eşin evlilik birliği içerisinde sahip olduğu eşyalar kişisel malı sayılmamaktadır. Dolayısıyla mal ayrılığı sözleşmesi bulunmaması durumunda evlilik birliği içerisinde alınan ve diğer eşe ait olan eşyalar üzerinde haciz işlemi gerçekleştirilebilir.

İcra dosyası kapsamında eş dosyaya üçüncü şahıs sıfatıyla eklenerek kendisine haciz ihbarnameleri tebliğ edilebilir. Bu haciz ihbarnamelerine yasal süresi içerisinde itiraz etmeyen eş, dosyaya borçlu olarak eklenebilmektedir.

Kiralık Eve Haciz Gelir Mi?

Haciz işlemi borçlunun kayıtlı ikametgah adresinde gerçekleştirilebilir. Evin kirası olması haciz işleminin gerçekleşmesine engel değildir. Kiralanan evin eşyalı olarak kiralanması durumunda ise evin eşyaları olarak kiralandığına dair yapılan kira sözleşmesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Kiralık evde böyle bir durumun varlığı fiili ve menkul haczi engellemektedir.

Eve Haciz Geldiğinde Ne Yapılır, Yasal Haklar Nelerdir?

Kesinleşmiş bir icra takibi doğrultusunda ikametgah adresine hacze gelinen borçlu, haczedilen eşyaların kendisine ait olmadığını faturalar vb. diğer evraklarla kanıtlayabilmektedir. Menkul mallar üzerinde gerçekleştirilen haciz işlemi sonrasında yasal yollara başvururken kendinizi vekille temsil ettirmek her zaman daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır. Bu sebeple evinize hacze gelindiğinde büromuzla iletişime geçebilir, tüm hukuki süreç hakkında danışmanlık hizmeti alabilir, süreci bizimle yürütebilirsiniz.

Hacize İtiraz Nasıl Yapılır?

Borçlu, icra dairesi tarafından gönderilen tebligatı teslim aldığı andan itibaren yasal süresi içerisinde dilekçe vererek borca itiraz edebilmektedir. Borçlu, aleyhinde başlatılan icra takibine yasal süresi içerisinde itiraz etmezse takip kesinleşir ve alacaklı taraf haciz işlemlerine başlar.