+Blog Yazıları


Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır? Kimler Başvuru Yapabilir?

Mirasbırakanın ölümü halinde geride kalan mirasçılarının kimler olduğunu ve hangi oranlarla mirasa hak kazanacağını gösteren belgeye veraset ilamı denilir. Mirasın kapsamındaki malvarlıklarının intikali için veraset ilamı alınması gereklidir. Veraset ilamı başvurusunu yasal mirasçılar yapabileceği gibi vasiyetname ya da ölüme bağlı tasarruf yoluyla mirasbırakan tarafından atanan atanmış mirasçı da yapabilir.

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Veraset ilamını 2011 yılına kadar yalnızca Sulh Hukuk Mahkemesi verebiliyordu. 2011 yılında yapılan değişikliklerle Noterler için de veraset ilamı verme yetkisi verilmiştir. Dolayısıyla mevcut düzenlemelere göre veraset ilamı 2 şekilde alınabilir, birincisi sulh hukuk mahkemeleri diğeri ise noterlerdir. Uygulamada noterler, sulh hukuk mahkemelerine kıyasla daha kısa süre içerisinde veraset ilamı vermektedir. Ancak içerisinde yabancılık unsuru bulunan veraset ilamı noterler tarafından verilmemekte, sulh hukuk mahkemesine başvuru yapmak gerekmektedir. Örneğin mirasçılardan birinin Türkiye’de oturmaması veya yabancı ülke vatandaşı olması yabancılık unsuru olarak değerlendirilir. Bu durumda sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılmalıdır.

Veraset İlamı Başvurusunu Kim Yapar?

Veraset ilamı için yasal mirasçı başvuru yapabileceği gibi atanmış mirasçı da başvuru yapabilir. Yasal mirasçının kimlik ibraz etmesi yeterlidir, ancak atanmış mirasçı, mirasbırakanın isteği ile atandığı için bu atamayı ayrıca ispat etmelidir. Birden fazla mirasçı bulunması halinde içlerinden yalnızca birinin veraset ilamı alması dahi yeterlidir. Alınan veraset ilamı aksi ispat edilinceye kadar tüm mirasçılar sonuç doğurur.

Veraset İlamı Başvurusu İçin Hangi Evraklar Gerekir?

  • Ölüm belgesi,

  • Veraset ilamı talepli dilekçe ile başvuru yapılır,

  • Nüfus kayıt örneği.

Veraset İlamı Yetkili Mahkeme

Bu konuda kanunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak işlemlerin daha hızlı ilerlemesi için uygulamada murisin son ikamet adresinin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesi yetkilidir. Dava çekişmesiz yargı işlerinden olup, hasımsız olarak açılır.

Veraset İlamı İçin Avukat Tutmak Gerekir mi?

Veraset ilamı almak için yukarıda bahsedilen hak sahipleri bireysel olarak başvuru yapabilir. Ancak mirasın taksimi ve mirastaki hak sahipliği düşünüldüğünde avukat yardımı ile başvuru yapmak daha sağlıklıdır.

Veraset ilamı ve ilgili Gaziantep ve çevre illerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.