+Blog Yazıları


 Geri Gönderme Merkezleri Hizmet Özel İç Yönergesi

Göç idaresi müdürlükleri çalışma usulü ve esasları hakkında bir yönergeye dayanarak haftasonu avukat görüşüne izin vermemekte, hukuka aykırı ve keyfi kısıtlamalar yapmaktadır.

Dayanak olarak ise kendi iç yönergeleri olduğunu söylemekte, yönergenin suretini istediğimizde ise gizli olduğunu ve veremeyeceklerini beyan etmektedir. Ancak Yönergede gizlilik kapsamında bir madde bulunmamaktadır.


Avukatlık Kanunu madde 2’ye göre avukat bilgi belge talep hakkına sahiptir.

 İdari gözetim tutukluluk benzeri kişiyi özgürlüğünden mahrum kılan ve mahkeme kararı olmaksızın uygulanan bir prosedürdür. Geri gönderme merkezinde bulunan yabancı ile avukatın her zaman görüş hakkı teorik olarak bulunsa da Yönerge hukuka aykırı olarak mesai saatleri ile kısıtlamıştır.

Biz ofis olarak geri gönderme merkezlerinin yabancılar üzerindeki hak ihlallerine karşı savcılık şikayetleri Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’na yapılacak şikayetler ve idare ile açılan manevi tazminatlar olmak üzere çalışmalar yürütmekteyiz.Gaziantep Geri Gönderme Merkezi, Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi.

Sınır dışı (deport), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan, Türkiye’de yasal olarak bulunmayan ve/veya Türkiye’de bulunması kamu yararına aykırı olan kişilerin menşei ülkelerine veya transit gidecekleri ülkelere gönderilmesidir. Bu yazımızda sınır dışı (deport) kararına ilişkin genel bilgiler paylaşılmış olup, hukuki uyuşmazlığınıza ilişkin detaylı bilgi için iletişim bölümündeki bilgilerden AV FUAT ZİYA ÇİFTÇİ'YE ulaşabilirsiniz.