+Blog Yazıları


İdari Dava Nedir?

İdari dava nasıl açılır? Sorusuna cevap vermeden önce idari davanın ne olduğu açıklanmalıdır. Devlet kurumları tarafından tesis edilen işlemlere karşı dava açılması demektir. Diğer deyişle, kamu kurumlarının, kamu hukukuna dayalı olarak tek taraflı tesis ettikleri işlemlerin iptali ile yine idari eylem ve işlemlerden kaynaklanan tam yargı ve idari sözleşmelerden doğan davalar idari davalardır.

İdari davalarda İdare Mahkemeleri, yerindelik denetimi yapamaz, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremez. Bu durumu daha iyi anlayabilmeniz için bir örnek vermek gerekirse, Polis Okullarında yapılmakta olan sene sonu mülakatlarından elenmenize ilişkin olarak açacağınız idari davada alacağınız bir iptal kararı sizin mülakattan başarılı sayıldığınız anlamına gelmeyecek; sadece size yeni bir mülakat şansı verecektir. İdari dava nasıl açılır sorusunun yanıtına geçmeden önce idari dava hangi mahkemede açılır, nerede açılır, dava dilekçesi nereye verilir ve idari dava hangi süre içinde açılır sorularının yanıtları incelenmelidir.

İdari Dava Hangi Mahkemede Açılır?

İdari davalar idare mahkemesinde, vergi mahkemesinde veya Danıştay’da açılır. Görev kuralları gereği idare mahkemeleri genel yetkili mahkemelerdir. Bölge İdare Mahkemesi’nin ilk derece mahkemesi olarak baktığı dava yoktur.

İdari Dava Nerede Açılır?

Genel yetki kuralı 2577 sayılı İYUK 32/1 maddesi uyarınca dava konusu idari işlemi tesis edildiği yerdeki mahkemelerdir. Özel yetki kuralları 2577 sayılı kanunun 33, 34, 35, 36. Maddelerinde düzenlenmiştir. İdari yargıda yetki kamu düzenine ilişkin olduğu için davanın her aşamasında değerlendirilir ve ileri sürebilir.

Dava Dilekçesi Nereye Verilir?

Bulunduğunuz yerde idare ve vergi mahkemesi varsa doğrudan mahkemeye giderek elden teslim edebilirsiniz. Dava harç ve giderlerini yatırarak dava açabilirsiniz. Önceden mahkemesine başvurarak dava harç ve giderlerinin ne kadar tutacağını öğrenebilirsiniz. İdare mahkemesine dava açma ücreti yürütme durdurma talepli, duruşmalı olarak  2019 yılı için 405 TL’dir.

Bulunduğunuz yerde idare ve vergi mahkemeleri bulunmuyorsa dilekçenizi bulunduğunu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verebilirsiniz. İdari dava dilekçesi kaç nüsha hazırlanmalıdır sorusunun cevabı ise 2 nüsha olarak düzenlenmelidir. İlk dilekçeniz idareye tebliğ edilecek ikinci dilekçeniz ise mahkeme dosyasına konulacaktır.

İdari Dava Hangi Süreler İçinde Açılır?

İdare tarafından kişiye yazılı bildirim (tebligat) yapılmasını takiben idare mahkemelerinde 60 gün, vergi mahkemelerinde 30 gün içerisinde dava açmanız gerekir. Bu süreler dışında özel kanunlarda düzenlenen dava açma süreleri varsa o süreler uygulanır. Bu süre hak düşürücü süre olup geçirildiği takdirde dava açma hakkınız son bulacaktır. Açılan davanız süre yönünden reddedilecektir. İdari dava açma süresinin geçirilmesi davanızı kaybetmeniz anlamına gelecek.

İdari davalar ne kadar sürede sonuçlanır sorusunun cevabı ise düştüğü mahkeme ve ile göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama bir yıl civarıdır. Üst derece mahkemelerinde geçirilen süreler ise Bölge İdare Mahkemelerinde 8 ile 10 ay arasında, Danıştay’da ise ortalama bir yıl olmak üzere toplamda idari dava sürecinizin sonuçlanması üç yılı bulacaktır.

İdari Davalarda Avukat Tutmak Zorunlu mu?

İdari davalarda avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Şahıslar kendileri, şirketler ise yetkilileri aracılığıyla davalarını açabilir ve yürütebilirler. Ancak baştan sona teknik ve hukuki koşullarla dolu bu süreç olduğu ve yapılan bir hata neticesinde davanız reddedilebilir. Buda haklı olduğunuz bir davada usulden veya esastan davayı kaybetmeniz anlamına gelecektir.  Bu riskle karşı karşıya kalmamak için konusunda uzman bir avukattan hizmet almanız önemlidir. Bu sayede hem hukuken haklı olduğunuz davada alacağınızı tahsil edeceksiniz hem de hızlı ve hatasız tamamlanması sağlanmış olacaktır.

İdari dava nasıl açılır? Sorusunun cevabı üstte verdik. Fakat idare hukuku avukatı ile süreci yürütmeniz menfaatinize olacaktır.