+Blog Yazıları


* Tam Yargı davalarında binde 68,31'in dörtte biri , ölüm ve yaralanmaya bağlı davalarda ve tazminat davalarında binde 68,31'in yirmide biri nisbî harç olarak peşin alınır. Danıştay Yürütmeyi Durdurma Harcı (Vergi) 168.30 ₺ ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvurularında Başvuru Harcı 664.30 ₺ * Yeni açılan davalarda posta ve harç masraf toplamı 350,00 ₺ ile 775,00 ₺ arasında değişmektedir. Danıştay Başvuru Harcı (Vergi) 168.30 ₺ 11.50 ₺ VERGİ MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZ VE İTİRAZLARINDA Temyiz Başvuru Harcı 351.60 ₺ Temyiz Yürütmeyi Durdurma Harcı 168.30 ₺ İstinaf Harcı 233.90 ₺ Başvuru Harcı 80.70 ₺ Sûret Harcı 2.80 ₺ Vekâlet Harcı Danıştay Yürütmeyi Durdurma Harcı (İdare) 133.00 ₺ Danıştay Karar Harcı 168.30 ₺ VERGİ MAHKEMESİ HARÇLARI Bölge İstinaf Başvuru Harcı 220.70 ₺ Yürütmeyi Durdurmaya İtiraz Harcı (İstinaf) 220.70 ₺ Danıştay Başvuru Harcı (İdare) 124.00 ₺ Temyiz Karar Harcı 168.30 ₺ Temyiz Yürütmeyi Durdurma Harcı 133.00 ₺ Danıştay Karar Düzeltme Harcı 168.30 ₺ Karar Harcı 80.70 ₺ 11.50 ₺ Keşif Harcı 571.90 ₺ Temyiz Yoluna Başvuru Harcı 397.80 ₺ Yürütmeyi Durdurma Harcı 133.00 ₺ Delil Tespiti Harcı 133.00 ₺ Sûret Harcı (İdare) 4,20 ₺ x Sayfa Sayısı Vekâlet Harcı İDARE MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZ, İTİRAZ ve KARAR DÜZELTME TALEPLERİNDE İDARE MAHKEMESİ HARÇLARI Başvuru Harcı 2022 YILI İDARÎ YARGI POSTA MASRAF VE HARÇLARI İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILIRKEN PEŞİN ALINAN POSTA GİDERLERİ Yeni Dava Açılış Posta Masrafı 260.00 ₺ Yeni Dava (Duruşma İstemli) 312.00 ₺ Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli) 364.00 ₺ Yeni Dava (Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli) 468.00 ₺ Temyiz (Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli) 150 ₺ - 200 ₺ 80.70 ₺