+Blog Yazıları


 

“İddet müddeti, Boşanmış erkeğe değil, sadece kadına verilen bir kısıtlamadır. Boşanmadan sonra erkek istediği sürede evlenebilmektedir.”

Kadının yeniden evlenmesi için gereken bekleme süresi kanun tarafından 300 gün olarak düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu’nun 132. Maddesinin birinci fıkrası gereğince;

“Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.”

Bu süre zarfında evlenmek için iddet müddetinin kaldırılması davası açması gerekmektedir. Bu sürenin verilmesinin asıl amacı boşanan kadının olası bir hamileliği durumunda doğacak olan çocuğun soybağını belirlemektir.

Boşanmadan sonra dava açmayan bir kadın üç yüz gün içinde doğum yaparsa, eski koca çocuğun babası kabul edilir.

Yeniden Evlenmek İçin Beklenmesi Gereken Süre Ne Kadardır?

Boşanmadan sonra, kadın yeniden evlenmeden önce boşanma davası kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün (10 ay) beklemek zorundadır.

Bu süre kadının doğum yapması ile sona ermektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 132. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtildiği üzere;

“Doğurmakla süre biter.”

Kadının önceki evliliğinden hamile olmadığı anlaşılırsa, bu süre mahkeme kararı ile kaldırılabilir.

Türk Medeni Kanunu’nun 132. Maddesinin 3. Fıkrasında da belirtildiği üzere;

“Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”

Boşanma sonrası eski eşiyle yeniden evlenirse, iddet müddeti dikkate alınmaz.

 

 Gaziantep Avukat

İddet Süresinde Hamile Kalması ve Doğum Yapması

Boşanmadan sonra dava açmayan bir kadın üç yüz gün içinde doğum yaparsa, eski koca çocuğun babası kabul edilir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 285. Maddesi;

“Boşanmadan sonra 300 gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır.” 

Bu karineyi önlemek için, kadın üç yüz gün beklemelidir, aksi takdirde iddeti kaldırmak için dava açması gerekir.

İddet müddeti döneminde kadın başka bir kişiden hamile ise, yeniden evlenmeden önce bu sürenin bitmesini beklemek dışında başka bir çözüm yoktur. Çünkü bu süre zarfında, başka biriyle evlenmek için hamile olmadığını kanıtlayan bir raporla mahkemeye başvurması gerekir. Ancak, hamile olan kadına mahkeme iddet müddeti kaldırma kararı veremez. Ayrıca, bu dönemde çocuk doğurursa, çocuğun babası boşandığı eş olacaktır. Burada yapılması gereken, çocuğu önceki kocanın nüfusuna kaydettirmek ve daha sonra soybağının reddi davası açması olacaktır.

 

İddet Müddeti Nasıl Kaldırılır?

İddet müddetinin kaldırılması için dava açılması şarttır.

Boşanma davası kesinleştikten sonra, yasal olarak evlilik sona erer.

İddet müddeti, boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren 300 gün sonra süre bitimiyle otomatik kalkar. Bu 300 günlük süreyi beklemeden evlilik yapmak isteyen kişiler iddet müddeti kaldırma davası açması gerekmektedir. İddet müddetinin kaldırılması için dava açması ve mahkeme kararının olması şarttır.

Sadece hamile olmadığını kanıtlayan resmi tıbbi rapor yeterli değildir, mahkeme kararı verilmelidir. İddet müddeti kaldırılmasını talep ederek dava açmak yeterlidir.

 

İddet Müddeti Kaldırma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma sonrası yeniden evlenecek olan ve beklemek istemeyen kişi yetkili aile mahkemesinde dava açmalıdır.

İddet müddetinin kaldırılması davası ve çekişmesiz, tarafı olmayan hasımsız davalardandır.

İddet Müddeti dilekçesi hazırlanarak yetkili mahkemeye başvuru yapılmalıdır.

 

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası Ne Kadar Zamanda Sonuçlanır?

İddet Müddetinin Kaldırılması davası, hukuki durumlara göre süreç değişebilmektedir. Sürecin hızlı bir şekilde devam edebilmesi için uzman bir avukattan yardım alınması gerekir. Bu işlem 1 hafta veya 1 ay içinde tamamlanabilir. Dava bir avukat aracılığıyla takip edildiği sürece, hak kaybı yaşanmadan davanın sonuçlanması daha hızlı olacaktır ve karar mahkemeden kısa sürede alınabilecektir.

İddet müddetinin kaldırılması durumunda davası ile bu süre kaldırılmışsa, kararın kesinleşmesini beklemek gerekmemektedir. Gerekçeli karar ile evlenme gerçekleştirilebilir.

 

İddet Müddeti Kaldırılması Davasında Yetkili Mahkeme

Kadının yerleşim yerindeki görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemeleri bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmaktadır.