+Blog Yazıları


İhtarname, bir kişinin hukuksal boyutu olan her türlü durum için, muhatabı olduğu karşı tarafa sözleşme, kanunlar, gelenek ve görenek ile doğan hak ve taleplerinin yazılı olarak sunulmasına denir. Kişinin hak ve talepleri ile ilgili karşı tarafa haber verilmesi olarak da nitelendirilir. Genel anlamda hukuksal bir kavram olarak kullanılan ihtarnamenin, hukukun her dalında işlevselliği bulunur. Bazı durumlarda ihtarname çekmek zorunlu değildir. Ancak sağladığı kolaylıklar göz önünde bulundurulduğunda ihtarname çekmek kimi durumlarda hayat kurtarır.

 

İhtarname Nedir, Ne İşe Yarar?

 

Kısaca, bir tarafın bir konuyla ilgili diğer tarafın dikkatini çekmesi olarak tabir edilen ihtarname, hukuksal bir kavram olarak sıklıkla kullanılır. İhtarname, kişinin amacını anlatamayacak kadar kısa ya da detaylara yoğunlaşacak kadar uzun olmamalıdır. Belirtilen konu belirgin, net ve tartışmaya mahal vermeyecek şekilde dile getirilmelidir. İhtarname, birçok durumda çekilebilir ve taraf için birçok avantaj sağlar. Fayda sağladığı birkaç konu şu şekildedir;

  • İşçi, işverene sunacağı ihtarname ile fazla mesai alacağı, hafta tatili, ücret alacağı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklarını talep edebilir.
  • İşçi, emeklilik, evlilik, askerlik, maaşların ödenmemesi gibi nedenlerle iş yeriyle olan ilişkisini sonlandırırken sebebini ve taleplerini bildirmek için ihtarname çekebilir.
  • Haksız yere iş sözleşmesi feshedilen işçi, gerekli şartları taşıyorsa işe iade için ihtarname çekebilir. • İhtarname aracılığıyla borçlu temerrüde düşürülebilir. İhtarname gönderilmesi ile faizin başladığı hallerde ihtarnamenin karşı tarafın eline geçmesiyle faiz işlemeye başlar.
  • Ev sahibi, kiracının kira bedelini ödemediği durumlarda ihtarname göndererek 30 gün içinde kira bedelinin ödenmesi için süre tanır.

 

İhtarname Çekerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

 

  • İhtarname, kişinin hak ve taleplerini belirten önemli bir basamak olduğu halde, çekerken bazı noktalara dikkat etmek iki taraf için de önem taşır. İhtarname, hakların zayi olmaması ve ihtarname ispatı olması için mümkünse noter aracılığıyla çekilmelidir.
  • İhtarnamede; talep eden kişinin ve ihtar edilecek kişinin ismi, soyismi, ikamet edilen açık adresleri, ihtarnameye neden olan konunun özeti ve konu hakkında net bilgi, talepte bulunan kişinin imzası, noter imzası, tebliğ şerhi, mühür ve tarih bilgileri yer almalıdır.
  • Alacaklı taraf ya da haksızlığa uğramış olan taraf, mağduriyetinin giderilmesi için ilk olarak ihtarname çekerek işleme başlamalıdır. İhtarname işleminin gerçekleşmesi için karşı tarafın tebliğ edilmesi de gerekir. Yasal sürecin başlamasına neden olan tebliğ edilme aşaması olmadan hiçbir ihtarnamenin yasal dayanağı bulunmaz.
  • Alacaklının karşı tarafa çektiği ihtarname alındığı andan itibaren borca ait faiz işlemeye başlar. Ancak alacaklı, karşı tarafa ihtarname çekmemişse ve 3 yıl kadar bekledikten sonra dava açmış ise faiz isteme hakkı söz konusu olamaz.