Hotline
0532 223 99 17
Vekaletname - Hızlı ve Etkin Avukatlık
 

Vekaletname

Vekil: Fuat Ziya Çiftçi

Adres: Mücahitler Mah. 52080 Sok. İç Kapı No:14 Şehitkamil/Gaziantep

Baro: Gaziantep Barosu

Baro Sicil No: 3136

TC Kimlik No: 46543650722

 

Dava için matbu yetkilere ek olarak;

  • -Ahzu Kabz,
  • -Davadan ve temyizden feragat,
  • -Davayı kabul veya redde,
  • -Teminat yatırma ve geri alma,
  • -Vekaletteki tüm yetkilerin birlikte veya ayrı kullanmak üzere

Başkalarını tevkil, teşrik ve azil, yetkileri verilmelidir.  

 

Şirketler için;

Şirket yetkililerinin imza sirküleri ve yetki belgesi gerekmektedir. Şirket yetkilisi şirket adına vekalet verirken kendi adına da asaleten vekalet verebilir.

 

Boşanma, tanıma ve tenfiz için;

Bu vekalet için yanınızda en az 2 adet resim bulundurmalı ve notere mutlaka boşanma, tanıma ve tenfiz için vekalet verildiği söylenmelidir.