+Blog Yazıları


Gaziantep İş Hukuku ve İş Mahkemesi Avukatı

İş hukuku; işçilerin haklarını, ücretlerini, işçilerin çalışma şartlarını ve koşullarını, bağlı oldukları sendikalarla ilişkilerini ve bu alanla ilgili tüm mevzuatları inceleyen ve temelinde işçinin özlük haklarını koruyan bir hukuk dalıdır. “Gaziantep'te iş mahkemesi avukatı arıyorum” diyen mağdur işçilerin haklarını korumak avukatların görevidir.

Gaziantep'te özellikle son yıllarda işveren ve işçi arasındaki davaların sayısı tırmanmıştır. İş hukuku bu noktada toplu sözleşmegrev hakkı ve örgütlenme özgürlüğü gibi işçiyi koruyan birçok husus içermektedir. İşçinin haklarını anlayabilmek, güçlü ve etkili bir şekilde koruyabilmek için tüm bu alanlara hakim olmak gerekir.

İş mahkemelerinde açılan davalar genellikle uzman iş hukuku avukatları tarafından yönetilir. Bu süreçte avukat işçinin tüm temel haklarını ve alacaklarını koruyarak işçinin mağduriyetini ortadan kaldırmak için savaşır. Her ne kadar hukuk sistemimizde avukatın belirli bir sınıfta uzman olmadan da davalara girebilmesine izin verilse de, davanın akıbeti açısından kendisine iş hukukunu uzmanlık alanı belirlemiş bir avukat ile yola çıkmak en doğrusudur.

 

Gaziantep'te Uzman ve En İyi İş Hukuku Avukatının Özellikleri Nelerdir?

Uzman İş Hukuku Avukatı” ve “En İyi İş Hukuku Avukatı” terimleri birbirine paralel anlamlar taşımaktadır. Hukukta bir alan üzerinde uzmanlaşmak için o konuda çokça okumak ve deneyim sahibi olmak gerekmektedir. En iyi olabilmek için fazla saatlerce mesai yapan bir avukat verdiği bu büyük emeğin sonrasında kendisini “uzman işçi avukatı olarak tanımlayabilecektir.

İş Kanunu sıklıkla güncellenmekte ve değişikliklere maruz kalmaktadır. Dolayısı ile uzman bir avukatın bu alanda kendisini günbegün güncel tutması ve sürekli yenilikleri okuyup takip etmesi gerekmektedir. Sonuç olarak bu şekilde metodik çalışan bir avukat kendisini hem pratik hem teorik anlamda olgunlaştırır. Her hukuk dalında olduğu gibi iş hukukunda da uzman bir avukatın Yargıtay kararlarını ve çeşitli yüksek dereceli mahkeme kararlarını yakından takip etmesi gerekir.

Adana’da iş hukuku alanında faaliyet gösteren Avukat Fuat Ziya ÇİFTÇİ işçi işveren uyuşmazlıkları ve çözümü noktasında deneyim sahibidir. Adana’da iş mahkemesi avukatı arayan müvekkillerin genellikle yakındığı konular “iş kazası“, “işçi alacağı“, “kıdem tazminatı” konu başlıklı davalar olmaktadır. Bunun yanında söz konusu avukatlık ofisi iş akdi hizmet sözleşmeleri, sözleşmelerin hazırlanması süreci, işten haksız yere çıkarılmalar, iş sözleşmesinin feshi ve işçi-işveren arasında meydana gelen tüm uyuşmazlıklar üzerine büyük bir deneyime sahiptir.

 

Öncelikle iş hukukunun kısa bir tanımını yaparsak; iş hukuku işçi ve işveren arasında gerçekleşen tüm ilişkileri inceleyen ve düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Görüleceği üzere iş hukukunun tanımında “işçi ve işveren arasındaki tüm ilişkiler” denilerek geniş bir alana değinilmiştir. İşçi ve işverenin arasındaki ilişki doğası gereği dinamik ve gergin bir ilişkidir. Bu noktada meydana gelecek tüm uyuşmazlıkları çözmek iş hukukunun ve işçi hakları avukatının görevidir. Gaziantep'te iş hukuku alanında uzman avukatlar bulunmakla birlikte bu süreçte en dinamik ve kurumsal avukatı seçmeniz yargı sürecinin hızlı ve etkili sonuçlanması için önemlidir.

İş hukuku ve dolayısı ile iş mahkemeleri temel olarak 3 unsuru ele alır. Bu unsurlar: 1) İşçi 2)İşveren 3) Bu ikisinin devlet ve kanunlarla olan ilişkileridir. İş Hukuku’nun kaynağı olan İş Kanunu devlet tarafından belirlenen anayasal ilkeler çerçevesinde yazılmış ve kanunlaştırılmıştır. Bu açıdan rahatlıkla söylenebilir ki İş Hukuku ve İş Hukuku Avukatları karma bir hukukun olduğu alanda yer almaktadır. Bir taraftan idare hukuku, diğer taraftan ise özel hukuk bu sistemin temellerini atmıştır.

İş Hukuku ve İşçi Hakları Avukatlığı

İşçi avukatı olmak ve iş mahkemesi sürecini iyi yönetebilmek için işçinin sahip olduğu hakları iyi bilmek ve ele almak gerekir. Tabi ki yalnızca işçi haklarını bilmek yeterli değil; bu hakları uygulamada hızlı bir şekilde tahakkuk ettirmek önem marz eder.  İşçi ile avukatın iletişiminin kuvvetli olması ve buna bağlı olarak avukatın işçiyi yeterince ve her konuda aydınlatması önemli bir husustur.

4857 sayılı İş Kanunu en temel kanundur. Tüm işçi ve işveren uyuşmazlıkları bu kanun çerçevesinde çözüme kavuşturulur. İlgili kanun temelini Anayasa’dan, devlet ilkelerinden almaktadır. Genel olarak bir iş avukatının başvuracağı 50 adet kanun, 15 tüzük ve 6 yönetmelik bulunmaktadır.

Uygulamada işçilerin çalıştığı çeşitli iş kolları nedeniyle bazı durumlarda “özel kanunlar” temel alınabilmektedir. Bu kanunlar şu şekildedir;

  • 6356 Sayılı Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
  • 854 Sayılı Deniz İş Kanunu,
  • 5953 Sayılı Basın İş Kanunu,
  • 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

Avukatın belli başlı görevleri şu şekildedir;

  • İş Kanunu’na muhalefet içeren hususların düzeltilmesi ve ihtarname hazırlanması,
  • İşçi ve işveren haklarına dair hukuki danışmanlık süreci,
  • İşçi hizmet sözleşmeleri, toplu iş sözleşmeleri hazırlanması, sürecin uzman hukuki danışmanlık ile sonuçlandırılması,
  • Kanunda yer alan işverenin kusurlu ve kusursuz sorumlulukları,

İş Hukuku uyuşmazlığınıza dair detaylı bilgi için ofisimize ait iletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz