+Blog Yazıları


 

İş Kazası Avukatı ; İş kazaları maalesef ki kanayan bir yara… Türkiye bu alanda verilere bakıldığında Avrupa’da bir numara. İş kazası avukatı ile meydana gelen kazalarda işçilerin zararları en aza indirmek için bir çaba harcar ve bu alanda uzmanlaşır. Amaç hem hızlı bir şekilde tazminat sürecini tamamlamak hem de bütün hakları sonuna kadar eksiksiz almaktır.

Kazazede İşçi ile Avukat İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

İş kazaları günümüzde her çalışanın başına gelebiliyor. İş sırasında işçide ortaya çıkan fiziksel hasarlar, mesleki rahatsızlıklar ya da trafik kazaları iş kazası hükmünde yer almaktadır. İş kazası avukatları dava sürecini en iyi şekilde yöneterek haklarınızı arar.

İş kazası nedeniyle zarara uğrayan kişi için hukuki süreç başlatılır. Dava süreçlerinde mutlaka uzman iş kazası avukatından destek almak gerekir. İş kazası süresince işçiye danışman olacak ve birçok ayrıntıyı halledebilecek avukatlar davanın seyrini değiştirebilir.

İş Kazası Avukatının müvekkilinden alacağı vekalet ücretini belirlemek için; Yukarıda da belirttiğimiz gibi öncelikle taraflar arasında imzalanan sözleşme maddelerine bakmak gerekecektir. Örneğin, iş kazası geçirdiyseniz ve Avukatınıza ödemeniz gereken tutarı öğrenmek istiyorsanız iletişim numaramızı arayarak ücretsiz ulaşabilirsiniz.

İş Kazası Avukatlık Ücretleri ve işçilik alacakları davalarında avukatlık ücretleri ve dava masrafları orantılı olarak belirlenmektedir.

Asgari vekalet ücretinden az olmamak kaydıyla 2022 yılı için en az 9200,00 TL vekalet ücreti ödenmesi gerekmektedir.

İş kazası avukat ücretleri AAUT (Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi) Madde 5 uyarınca; avukat sadece bir duruşmaya katıldı veya yeni dilekçe vermiş olsa dahi tüm avukatlık ücretine hak kazanacaktır.

Bu nedenlerden dolayı; Sözleşmeye dayalı sadakat ilkelerine göre avukat ve müvekkil, hukuki sorun çözülene kadar sadakatlerini sürdürmek zorundadır.

İş Kazası Avukatı Nedir?

Türkiye iş kazaları ortalamasında maalesef dünyanın sorunlu ülkelerinden biridir. Dünya sıralamasına baktığımızda ülkemiz sonlarda olmasının nedenlerinden biri de yeterince iş güvenliği noktasında çalışma yapmamamızdır. İş güvenliği son yıllarda literatüre girerken her iş yeri maalesef aynı özeni göstermediğinden sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Aslına bakarsanız çalışanlarında özensiz davranması iş güvenliği noktasında ciddi sorunları ortaya çıkarmaktadır. İş kazalarının çokluğu iş kazası avukatı diye özel bir terimi de ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde hukuk alanında uzmanlaşan avukatların yoğun çalıştıkları alanlardan biride iş kazası davalarıdır.

İş Kazası Avukatı Ne işe Yarar?

Çalışma koşullarından kaynaklanabilecek durumlarda meydana gelen kazalara iş kazası denir. İş kazası avukatı da böyle durumlarda devreye girer ve zarar gören işçinin haklarını en doğru şekilde savunur.

İşçinin işveren adına faaliyette bulunduğu sırada iş yerinde veya iş yeri dışında meydana gelen kazalar iş kazası olarak kabul edilir.

 

İş kazaları günümüzde birçok işçi ve işverenin başına gelebilen durumlardan biridir. İş kazaları, çalışma sırasında işçiye fiziksel zarar verilmesi, meslek hastalıkları, iş sürecinde trafik kazaları olarak kabul edilir.

İş kazası avukatı, iş kazası sonucu zarara uğrayan kişi için en gerekli yardım noktalarından biridir. Süreçteki bilgi ve tecrübeniz ile davada verilecek kararları önceden tahmin edebilirsiniz. İş kazası dava sürecinde kişiye danışman olacak ve birçok detayı ele alabilecek avukatlar iş kazası sürecinde önemli bir yere sahiptir.

 

İş Kazası Avukatı Önemi

 • Hukuk açısından en önemli kişiler avukatlardır. Zarar görenlerin haklarını savunmak zorundadırlar. Avukatların iş kazalarında kişilere sağladığı yardımlar da önemlidir. İş kazaları sonucunda kişinin sağlık sorunları yaşaması nedeniyle bu durumlar dikkat gerektiren hükümler içerebilir. İş kazası sonucu zarar gören kişi veya kişiler tazminat davası açabilir.
 • İş kazası avukatı, bireysel tazminat davası açma sürecinde bir danışma merkezi haline gelir. Danışmanlıkta, davanın kazancını ve zarar gören kişinin haklarını savunmanız gerekir. Kaza sonrası oluşacak teşhis ve kanıt süreçlerinde işverenlerin alması gereken cezalar nedeniyle sapmalar olabilir.

İş Kazası Avukat Ücretleri

İşçinin Yaralanması ve İşçi Alacakları Avukatlık Ücretlerinde avukatlık ücretleri ve dava masrafları orantılı olarak belirlenecektir.

İş Hukuku

İş Hukuku dalında tartışılan işçinin korunması ilkesi, bu konunun ayrı bir kanunda düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Bu şekilde ülkemizde İş Kanunu adı verilen kendi özel hükümlerini oluşturan bir kanun bulunmaktadır. Bu kanunda; İstihdam ilişkisine ilişkin tanımlar, işçi hakları, çalışma koşulları, sendikalar gibi hususlar düzenlenmektedir.

İş Hukuku Uzmanı Kimdir?

İş hukuku uzman Avukat, işçi ile işveren veya Sosyal Güvenlik Kurumu arasında iş hukuku ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde işçi veya işvereni temsil eden kişidir.

İş Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

İş avukatı, işçinin ve işverenin iş kanunları kapsamındaki haklarını kaybetmesini engellemeye çalışan veya hak ihlali varsa tazminat için gerekli yasal süreci yürüten avukattır. İş hukuku avukatı, iş hukukunun tüm alanlarında danışmanlık ve dava hizmetleri vermektedir. Bir iş avukatı genellikle aşağıdaki işleri yürütür:

 • Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması
 • İş sözleşmesinin fesih aşamasında fesih bildirimi hazırlamak ve yasal mevzuata göre raporlamak.
 • Birlik mevzuatı temelinde danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.
 • Şirketin iç ve disiplin düzenlemelerinin detaylandırılması.
 • Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına ilişkin dava açın ve dava sürecini takip edin
 • Ahlaki taciz ve kötü niyet için dava ve dava
 • İşe iade talebinin açılması ve takibi
 • İş kazalarından kaynaklanan tazminat ve cezai sebepler
 • Yasal düzenlemeler çerçevesinde iş ve iş güvenliği konusunda bilgi vermek.
 • İş hukuku ve ilgili mevzuattan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakarlar.
 • Dava açılması halinde, iş davası avukatı dava, takip ve sonuç aşamalarında işçi veya işverenin temsilcisi olarak müdahil olur.

İş Kazası Ne Zaman Bildirilir?

İş kazası ortaya çıkması durumunda işveren tarafından emniyet güçlerine hemen bildirmesi gerekir. SGK’ya ise kaza ortaya çıkmasından itibaren 3 iş günü içerisinde belirtilmelidir. İşveren kötüniyet olarak bildirim yapmaması durumunda işçinin mutlaka kuruma başvuru yapması gerekmektedir. İş kazası bildirimi yapmak iş verenin sorumluluğundadır. Ancak bildirimi yapılmamış iş kazası için işçi geçirdiği kazanın etkilerini atlattığında SGK’da gerekli kontrolleri yaparak harekete geçebilir. İş kazası bildirimi yapılmayan işçi, iş kazası avukatı ile bu süreci tamamlaması daha sağlıklı olacaktır.

Kaza Sonrası Ne Yapmak Gerekiyor?

İş kazası nedeniyle İşçi en yakın sağlık kuruluşunda tedaviye alınması gerekir. Daha sonra işçiye kaza nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Aylık ödemesi maluliyet raporu %10 üzerinde olması durumunda yapılır. İş kazası avukatı bu hususu ciddiyetle incelemelidir.

İş Kazasında İşveren Sorumluluğu

İş kazaları avukatı davanın her aşamasında sizlere yardımcı olur. İşverenler iş kazası dolayısıyla ortaya çıkacak zarardan kurtulmaya çalışır. Ancak işveren kazada bir kusuru olmasa bile meydana gelen zarardan sorumlu tutulmaktadır. İş kazası avukatları bu süreçte tazminat hakkınızı elde etmenize yardımcı olur.

İş Kazasında Hangi Tazminatlar Ödenir?

İş Kazası Maddi Tazminat

İşçi, uğradığı bedensel ve ruhsal zararlarını işverene tazmin ettirme hakkına sahiptir. İşçinin çalışma gücünü yitirmesi nedeniyle doğan zararın ödenmesi gerekir. Bu hükme dayanılarak İş kazası avukatı tazminat davası açacaktır. İş kazası meslek hastalığı nedeniyle çalışma gücünde ortaya çıkan eksilme nedeniyle gelir kaybının giderilmesi amaçlanır. İş kazası tazminatı büyük oranda maddi tazminat odaklıdır. Ve işçinin aldığı tazminatın çoğunluğu da maddi olarak elde edilen tazminattan gelir.

Mahkeme tarafından verilen hüküm sonrasında işçi tamamen iyileşmişse, bu dönemde ortaya çıkan zararlar ödenir. İş kazası nedeniyle işçi belirli oranda sakat kaldıysa işçinin çalışma gücündeki azalma hesaplaması yapılırken ileri ki süreçte ele alınmaktadır. İş kazası avukatları işçinin mal varlığındaki her türlü gelir kaybını hesaplayarak dava açmaktadır. Çalışma gücü kaybının belirlenmesi uzman görüşü gerektirir.

İş Kazası Manevi Tazminat

İş kazası avukatı iş kazası veya meslek hastalığı yüzünden zarara uğrayan işçi içim özel halleri belirterek tazminat talep edebilir. Manevi tazminat elde etmek için ilk olarak işverenin kusurlu bulunması gerekiyor.

Manevi tazminat işverenin kusuruna göre değişim gösterebilir. Hafif ya da ağır kusurlu bulunması miktarı etkiler. Tazminat oranı tamamen durumun yaşandığı konuya göre belirlenir. Tazminat ödemesi ise yargıç tarafından takdir edilir.

İş Göremezlik Tazminatı

İş kazası nedeniyle meslekte kazanma gücü kayıp oranı % 10 ve daha fazla ise iş kazası avukatı iş görmezlik tazminatı açabilir. SSK tarafından sigortalı kişiye sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilir. Sürekli iş göremezlik tazminatını mutlaka avukatınız ile konuşmanız gerekir. Bununla beraber iş göremezlik derecesi % 10’dan aşağı olması durumunda SSK tarafından sürekli iş göremezlik geliri bağlamamaktadır.

İş kazası yüzünden iş görme gücünde azalma olan işçi, sürekli iş göremezlik tazminatı avukatı vasıtasıyla dava açabilir. İş kazası tazminat davası açabilmek için ilk olarak iş kazası avukatınızdan destek almanız gerekir.

İş Yeri Devri Durumunda Sorumluluk 

İş yerinin devri durumunda eski ve yeni işveren işçiler arasında dayanışma söz konusu olur. Yasal düzenlemelerde eski işveren zamanında meydana gelen kazalarda yeni işverende sorumlu tutulmaktadır. İş yerinde yaşanan sorunlar işveren ve işçi arasında sıklıkla görüşür. Burada işçinin ve işverenin belirli sınırları yer almaktadır İş yerinde bir sorun yaşadığınız zaman ne yapmanız gerektiğini bilememeniz durumunda mutlaka uzman avukatlardan destek almanız gerekir.

İş kazası sonrasında avukatlar hukuksal bir süreç başlatır. Avukatlarla fikir alışverişinde bulunarak nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz Yıllık izin, iş sözleşmesinin feshi gibi birçok farklı konuda iş avukatları sizlere çözüm sunacaktır. İş hukuku çok geniş bir kapsamı içerisinde bulundurmaktadır. Bu yüzden sorun yaşadığınız zaman mutlaka profesyonellerden destek almanız gerekir. İş hukuku kapsamında ele alınan iş kazalarında davalar avukatlar tarafından daha hızlı bir şekilde sonlandırılabilir.

 

İşçi Mahkemesi Avukatı

İşçi Mahkemesi Avukatı

İş hukuku alanında uzman bir avukat ile iş davasının yürütülmesi, olası hak kayıplarının önüne geçecek ve aynı zamanda usule ilişkin sürelerin ihlal edilmesi, iddiaların yeterince belirtilmemesi gibi hataların önüne geçilmiş olacaktır. Özellikle ihbar ve fesih süreleri iş hukuku açısından büyük önem taşımaktadır. Zamanında tamamlanmayan işlemlerde genellikle haciz dönemleri olduğu için hak kayıpları yaşanabilmektedir. Sadece çalışan için değil, işveren için de. İşçinin mağdur olduğu her zaman böyle değildir; İşveren de mağdur olabilir. İster işveren ister işçi olun, ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi deneyimli bir avukattan tavsiye almanızı tavsiye ederiz.

Hukuk sistemimizde iş kazasının tanımı, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanununda yapılmaktadır.

Sonuç olarak iş kazası; İş kazası, sigortalının iş yerinde bulunduğu süre içerisinde işin işveren tarafından yapılması, işçinin işveren tarafından görevlendirilerek iş yerinden başka bir yere gönderilmesi nedeniyle meydana gelen ve fiziksel veya Sigortalıya derhal veya sonradan manevi zarar verilmesi.

İş Kazası Danışma Hattı

İş kazası, günümüzde iş mahkemelerinde görülen davalarda sıkça rastlanan uyuşmazlık türlerinden biridir. Ülkemizde ne yazık ki işverenler, iş yerlerinde çalışanların güvenliğini korumaya yönelik tedbirler alma yükümlülüklerini de kanunla da belirlenmiş tam olarak yerine getirmemektedir.

Bu nedenle, işverenlerin bu bariz ihmali nedeniyle işçiler sıklıkla iş kazası riski ile karşı karşıya kalmaktadır. İş kazalarının maddi ve manevi sonuçları hakkında önemli bilgiler almak isteyen işçiler, yaşadıkları maddi veya manevi zararların giderilmesi için hangi hukuki yollara başvurabilecekleri konusunda da iş kazası ihbar hattı üzerinden bilgi almak isterler.

İş Kazası Ne Zaman Ve Nasıl Bildirilmelidir?

Ne yazık ki günümüzde meydana gelen iş kazalarının zamanında bildirimi yapılmamakta ve hatta işverenler bile iş kazalarını örtbas etmek için bazı hukuk dışı yöntemlere başvurmaktadır. Ancak 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddelerine göre; 4857, iş kazası meydana geldikten sonra işveren iş kazasını bildirmek zorundadır.

İşveren, iş kazası meydana geldiğini derhal kolluk kuvvetlerine bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde SGK’ya bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Ancak bu süre, iş kazasının işverenin elinde olmayan yerlerde meydana gelmesi halinde iş kazasının meydana geldiğinin öğrenildiği tarihten itibaren başlar. Bildirim işveren tarafından yapılmamışsa, kazada yaralanan işçi tarafından yapılmalıdır.

İş Kazası Sonrası Ne Yapılmalı?

İş kazası meydana geldikten sonra işçinin sağlığı son ve ilk önceliktir. İşçi tedavi olurken, SGK bu süre içinde kendisine geçici maluliyet ödeneği öder.

İşçinin kazadan kaynaklanan hasar nedeniyle sakatlığı varsa bu durum tedavi sırasında yetkililer tarafından belirlenir. Bunun sonucunda maluliyet durumu %10’un üzerinde tespit edilirse işçi ayrıca SGK’dan malullük aylığı alır.

Ülkemizde iş kazası dendiğinde inşaat işçilerinin sebep olduğu kazalar ilk sıralarda yer almaktadır. Bu noktada iş kazası noktasında bazı örnekler vererek olayı daha da aydınlatmamız gerekir. Dünyanın hiçbir yerinde binanın dış cephesinde kendini bir yere bağlamadan koruma elbisesi giymeden tamirat yapan göremezsiniz. Ama bu kural Türkiye için geçerli değildir. Son yıllarda artan kazalar şirketlerin ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalması sonrası işçiler üzerinde ciddi yaptırımlar yapılarak önlem alınmaya başlanmıştır.

İş Mahkemesi Avukatı Ücretleri

Avukatlık ücreti her davaya, davanın konusuna, göre değişmektedir. Dava açacak kişi, iş hukukuna dayanarak talepte bulunan kişi, dava sürecini iş davası avukatı ile birlikte yürütmek istediğinde vekalet ücreti sözleşmesi imzalanacaktır. İş mahkemesi avukatı ücretleri davanın niteliğine ve avukatlık sözleşmesine göre davanın değerine göre bir miktar belirlenecektir.

Tarafların mutabakatı ile dava sonucunda elde edilecek tazminat değerinin belli bir yüzdesi de avukata ödenecektir. Avukatlık Kanunu’na göre, dava konusu para olan hallerde elde edilen değerin en fazla %25’i oranında avukat istenebilir. Kanunda belirtilen %25 oranı en üst sınır olup, uygulamada avukatlar davanın değerine ve somut davanın durumuna göre %15-20 gibi oranlarda anlaşabilmektedir.

İşveren Avukatı

İş davalarında işveren avukatının önemi, işletmelerin hukuk alanında işçilere karşı hak kayıpları yaşamamasını sağlamaktadır. Şirket avukatı olarak da bilinen bir işveren avukatı, işletmelere danışmanlık hizmeti verebilir. Şirketin hangi çalışma koşullarını ve nasıl sağlaması gerektiği konusunda rehberlikten yararlanabilmek için işveren avukatlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

İşverenler, şirketin kuruluş ve çalışma sürecinde işveren avukatı olmadan bir sistem kurarlarsa hak ihlalleri gündeme gelebilir. Bu tür hak ihlalleri, yasal alanda işverenler kadar işçiler için de bazı sorunlar yaratabilmektedir. İşverenin taraf olduğu durumlarda hukuki destek alınmasında şirket avukatları da önemlidir.

İş Hukuku Avukatı Soru Sor

Avukata sorulmadan yapılan hukuki işlemlerde önemli hak kayıpları yaşanabilmektedir. Sorularınızı uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce sorarsanız, dava aşamasına geçmeden önce çözmek mümkün olabilir. Mahkemeye sevk edilmesi halinde daha önceden hukuki soru desteği alındığı için daha etkin ve verimli savunma yapmak mümkün olacaktır. Ayrıca iddialarınızı ispatlamanız daha kolay olacak ve davanın lehinize sonuçlanma olasılığı artacaktır. Bu şekilde online olarak iş hukuku avukatı soru sorma işlemine sanal avukata soru sorma denir. Hukuk büromuz Gaziantep merkezli olmasına rağmen Türkiye’nin her yerine hizmet vermektedir. Her daim sorularınızı bize iletebilirsiniz.

En İyi İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku, kendine has kuralları ve uygulamaları olan bir hukuk dalıdır. İş sözleşmeleri, işçi, işveren, kıdem tazminatı, işçi hakları, ihbar tazminatı, iş kazası, hizmet tespiti, işe başlamama tazminatı gibi birçok kavram İş Hukuku’na özgü kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş hukukunun özel bir hukuk alanı olması ve kendine özgü uygulamaları ve incelikleri olması nedeniyle bu alandaki hukuki uyuşmazlıkların uzman avukatlar tarafından ele alınması tercih edilmektedir.

Ücretsiz İş Hukuku Avukatı

Ücretsiz iş hukuku avukatı hukuki danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak için hizmetler sunan avukatlara ulaşmak son derece önemlidir. Hangi avukatların bu hizmeti ücretsiz sunduğunu öğrenebilmek için iş hukuku alanında hizmet veren hukuk firmaları ve avukatları bulmanız gerekmektedir. İş hukuku incelemesi kapsamındaki başlıca konular şunlardır:

 • Yıllık izin ücretleri,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı,
 • İşe iade davaları,
 • İş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Çalışan ve iş yeri transferi vb.

Konularla ilgili danışmanlık hizmetleri olmadan herhangi bir işlem yapılması, hatalı işlem nedeniyle mevcut hakkınızın kaybolmasına neden olabilir.

İş Hukuku Avukatı

İşveren Avukatı, iş hukuku alanında genellikle uyuşmazlıkların çözümü ve dava süreçlerinin takibi ile ilgilenen, işvereni temsil eden avukatlar için kullanılan bir terimdir. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işçi ile işveren arasında imzalanan veya kabul edilen iş sözleşmesinden doğan hak ve alacaklara ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde iş hukuku avukatı işveren avukatı görev almaktadır. Bu nedenle işveren avukatı da önemli bir rol oynamaktadır.

İş Kazası Avukatı Kimdir?

İş kazası avukatı kimdir? İş kazaları ile uğraşan avukatlar, kaza sebebiyle manevi ve maddi tazminat davalarının açılması, takibi ve tahsili konusunda uzman kişilerdir. İşçinin bir kaza sonucu vefatı halinde, yakınları tarafından yapılacak destekten yoksun bırakma tazminatı talebi de iş kazası avukatının uzmanlık alanlarından biridir.

İş Kazası Avukatı Önemi

 • İş kazası avukatı, iş kazası dava dosyaları açısından kendini geliştirmiş bu alanda çalışan uzman avukatlara verilen isimdir. Bu anlamda uzmanlık alanı iş kazaları olduğu için iş kazası avukatının önemi de iş kazası dava dosyalarında ortaya çıkmaktadır. Hukuk açısından değerlendirildiğinde iş kazası davasının sağlıklı ilerlemesi bu alanda tecrübe sahibi bir hukukçu ile olur. İş kazası avukatı, kazaya maruz kalan işçilerin davalarına bakarak bu alanda yüzlerce dosyayı çözüme kavuşturarak bu ünvanı alırlar.
 • İş kazası avukatı, İş kazası dosyasında bulunan müvekkillerinin haklarını korumak ve hak ettikleri tazminatı almak için mücadele verirler.  Avukatların iş kazalarında kişilere yaptığı yardımlar da önemlidir. İş kazaları sonucunda bu durumlar kişinin sağlık sorunları nedeniyle dikkat edilmesi gereken hükümler içerebilir.
 • İş kazası geçerin kişi hem maddi hem de manevi anlamda zarara uğrar, süreci bilen iş kazası avukatı müvekkilinin yaşadığı mağduriyetin farkında olarak hareket eder.
 • İş kazası avukatı önemi bireysel tazminat davası açma sürecinde danışmanlık merkezi olur. Danışmanlıkta, davanın kazancını ve zarar gören kişinin haklarını savunmanız gerekir. İşverenlerin alması gereken cezalar nedeniyle kaza sonrası oluşacak teşhis ve ispat süreçlerinde sapmalar olabilir.

İş Kazası Avukat Seçimi

İş yerinde meydana gelen kaza nedeniyle işçinin uğradığı zarar nedeniyle yapılacak yasal işlemlerle birlikte hukuki uyuşmazlık adına bir takım işlemler başlatılacaktır. Bu nedenle, avukatlık hizmetinden yararlanabilmeleri için İş Kanunu ve işveren ve çalışanların haklarını bilen bir vekilden yardım alınmalıdır. Ancak en önemlisi kişi seçtiği avukata güvenmelidir.

İş Kazası Avukatının Verdiği Hizmetler

Her avukat gibi iş hukuku avukatları da müvekkillerinin haklarını savunur. İş hukuku alanına giren davaları ele alırlar. Avukat olan müvekkilin talep ve isteklerini dikkate alarak konuyu lehte sonuca bağlamak iş hukuku avukatlarının görevleri arasındadır.

İş Kazası Avukatı Vekalet Ücreti

Avukatlık ücretinin değeri, dosyanın bulunduğu il veya ilçeye, iş yoğunluğuna veya sürecin uzunluğuna göre değişiklik gösterecektir. Sonuç olarak, tarifede belirtilen fiyatın altında olmamak kaydıyla bir miktar belirlenecektir.

İş Kazası Avukatının Davalara Katkısı Nedir?

Öncelikle durumun iş kazası olup olmadığı doğru öğrenilmeli ve doğru değerlendirilmelidir. Bu noktada iş kazası avukatı yaşanan zararların tazmininde büyük rol oynamaktadır. Bir olayın iş kazası olarak tanımlanabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekir. Her şeyden önce, sigortalı işçinin işyerindeyken neden olduğu kaza. İşçinin işveren tarafından verilen bir görev veya işin ifası nedeniyle işyeri dışındayken kaza geçirmesi durumunda iş kazasından bahsetmek mümkündür.

İş Kazası Avukatının Görev Yetkileri

İş kazalarından kaynaklanan davalarda görevli mahkeme İş Mahkemesidir. Yetkili mahkeme, işverenin ikametgahı veya iş kazasının meydana geldiği yer mahkemesidir. Eğer yaşıyorsa kazayı yapan işçi davayı açacak. İş kazası avukatının görev yetkileri iş kazası sonucu bedensel veya ruhsal zarara uğrayan çalışan, yaşadığı acı, ıstırap, keder ve korku nedeniyle işverene manevi tazminat davası açabilir. Ayrıca, işçinin maddi tazminat talebinde bulunma hakkı vardır. Her iki davanın açılması ve devamında alanında uzman bir iş kazası avukatından hukuki destek alınması faydalı olacaktır.

 

İş Kazasında Avukat Seçimi

Ülkemizde iş kazaları yaygın olmakla birlikte mahkeme, bilirkişi, heyet, yüksek mahkeme, tahkim temyiz vb. yerlerde süreçler uzamaktadır. Bu noktada iş kazalarında bir iş kazası avukatından destek almak önemlidir.

İş Kazası Avukatı Arıyorum!

İş kazası nedeniyle açılacak maddi tazminat davalarında tedavi masraflarının yanı sıra çalışamamaktan doğan zararların tazmini de talep edilebilir. Ancak bu durumda SGK tarafından karşılanan masrafları karşı taraftan talep etmek mümkün olmayacaktır. Çünkü bunları istemek de dürüstlük kuralına aykırı bir fiil teşkil edecektir. SGK, gerekli hastane masraflarını karşılamanın yanı sıra geçici iş göremezlik ödeneği de verecek. Ancak kurumun işverene rücu hakkı saklıdır. İş kazası sonucu alınacak tazminat hesaplanırken işverenin kusur oranı önemli olduğu gibi SGK tarafından sağlanan faydaların azaltılması da önemli olacaktır.

İş Davalarında Vekaletname

Asgari Avukatlık Ücreti Tarifesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl yayınlanmaktadır. Avukatlar tarafından belirlenecek ücret, ilgili tarifedeki değerde olmayacaktır.

İş Hukuku Avukatı Danışma

İş hukuku mevzuatı konusunda uzman kadromuz ve deneyimleri ile işçi ve işveren uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik iş davaları konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

En İyi İş Hukuku Avukatı Gaziantep

İş hukukunun özel bir hukuk alanı olması ve kendine özgü uygulamaları ve incelikleri olması nedeniyle bu alandaki hukuki uyuşmazlıkların uzman avukatlar tarafından ele alınması tercih edilmektedir.

İş Mahkemesi Avukatı Ücretleri

İş Mahkemesi avukatı ücretleri bilindiği üzere işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu hem işçilere hem de işverenlere bazı hak ve yükümlülükler getirmiştir.

İs Hukuku Avukatı Gaziantep

Davanızla ilgili araştırmasını genişletebilecek, davanız üzerinde özveriyle çalışabilecek ve en önemlisi karakterinizle uyumlu bir avukat seçmelisiniz.

İş Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

İş avukatı, işçi ve işverenin iş hukuku kanunları çerçevesinde herhangi bir hakkını kaybetmesini engellemeye çalışan veya bir hak ihlali varsa tazminat için gerekli yasal süreci yürüten avukattır. İş hukuku avukatı, iş hukukunun her alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri vermektedir.

İşçi Avukatı

İşçi Avukatı, işçinin haklarının farkında olmayı gerektirir. Sadece haklarınızın farkında olmanız yeterli değildir. Bu hak mahrumiyeti, işçinin mağduriyetin farkında olmasını gerektirir. Bu mağduriyetin sonuçlarının farkında olmayı da gerektirir.

İşçi Hakları Avukatı

İşçi ile işveren arasındaki sözleşmenin hazırlanması, bu sözleşmenin uygulanması iş hukuku avukatının faaliyet alanları arasındadır. İyi bir iş hukuku avukatı, iş hukukuna hakim olmalı ve çalışanın işverenden yasal çerçevede neler isteyebileceği konusunda bilgi aktarabilmelidir.

İş Davalarının Başarısızlıkla Sonuçlanması

Pek çok işçi haklı olduğu durumda konunun uzmanı olmayan bir avukatla çalışma tecrübesinden kaynaklanan hak kayıplarına uğramaktadır. Pek çok insan bu konuda hakkını kaybederek bize geliyor. Dikkat edilmesi gereken durum, arabuluculuk öncesi atılan imzaların kapalı olması ve bu durumun kişinin haklarını tamamen kaybetmesine neden olmasıdır.

İş Davalarında Avukatlık Ücreti

Değeri para ile ölçülebilen davalar, 9.000,00 TL’den az olmamak üzere, Değeri parayla ölçülemeyen davalar 9.000.00 TL

İş Kazası Avukatı Şikâyet Dilekçesi Örneği

İş kazası için şikayet dilekçesi örneğini bağlantımızdan indirerek inceleyebilirsiniz. Şikâyet dilekçesi yazarken tüm bilgilerin net ve anlaşılabilir olmasına özen gösteriniz. Bu konuda destek ve danışmanlık almak için iletişim bilgilerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

İş kazalarında, bireylerin maddi ve manevi tazminat davası açması sürecinde uzmandır. Kaza sonucu davanın kazanılması ve kişi haklarının savunulmasından sorumludur.