+Blog Yazıları


İş Hukuku?

İş hukuku, adından da anlaşılacağı gibi iş ve çalışma hayatını düzenleyen yasal kanunlara denir. İş hukuku hem çalışanı hem de işvereni koruyan bir kapsama sahiptir. İş hukukunun temel prensibi işçi haklarının korunmasına dayanır.

İşveren tarafından işçiye ödenen ve ödenmesi gereken ücretler, işçinin çalışma şartları, işçi ve işverenin sorumlulukları ve yükümlülükleri hususunda düzenlemelerin yer aldığı hukuk dalıdır. İşçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar iş hukuku kapsamında kalmakta olup 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında İş Mahkemelerinde çözüme kavuşturulmaktadır.

İşçi işveren avukatı nedir?

 

İşçi avukatı, iş davalarında işçinin vekilliğini üstlenen, haklarının korunmasına katkı sağlayan avukattır. Haksız yere işçinin işine son verilmesi durumları, kıdem tazminatı ihbar tazminatı, iş sözleşmesi, fazla çalışmadan doğan fazla mesai ücretinin tahsil edilmesi gibi bir çok görevi üstlenir. İşveren avukatı ise, iş davalarında işverenin vekilliğini üstlenen, haklarının korunmasına katkı sağlayan avukattır. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar sebebiyle İş Mahkemelerinde davalar yürütülmekte olup vekil tarafından işçinin veyahut işverenin hakları ve talepleri doğrultusunda hareket edilerek davaların sonuçlanması sağlanır.

 

İşveren işçi avukatı ne yapar?

 

İşçi ve işveren avukatı da her avukat gibi müvekkilinin haklarını savunur ve iş hukukunun konusu olan davalara bakar. İşçi ve işverenin vekilliğini yapan avukat, müvekkilin talepleri, istekleri doğrultusunda hareket ederek en lehe sonucu elde etmeye çalışır.

 

İş hukuku konusunda uzman avukat ne iş yapar?

 

İş hukuku konusunda uzman avukat, işçi ve işveren arasında iş hukukuna konu uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkiline gerekli tüm hukuki desteği verir. Söz konusu uyuşmazlık çerçevesinde avukatın görevi, vekilliğini yaptığı işçi veya işverenin hak kayıplarına uğramaması için dosya kapsamındaki gerekli çalışmaları yürütür ve davalardan olumlu sonuç alınması doğrultusunda hareket eder.

 

İşçi avukatı / İş Davası avukatı hizmet kapsamı

 

  • Tazminatlar: iş kazası tazminatı, İhbar ve işçi kıdem tazminatına, işe başlamama tazminatı, kötü niyet tazminatı vb.
  • İş sözleşmelerinin hazırlanması
  • Ücretler: Yıllık izin ücreti, ulusal bayramlar, resmi tatil ve hafta tatil ücretleri, sair ücreti, sefer primi vb.
  • Sigorta ve diğer iş kazası davaları: Sigortasız çalıştırılan işçiler için hizmet tespit davası, kaza, ölüm veya iş görmezlik durumlarına ilişkin davaların açılmadı ve takibi, prim tespiti davası, geçersiz fesih nedeniyle işe iade davası
  • Şirket veya işletmelerin İ.K. işçi özlük dosyalarının hukuka uygun duruma getirilmesi
  • Dava sırasında işveren kayıtlarının doğru ve etkin biçimde kullanılarak; tazminat ve diğer ücret taleplerine karşı haksızlığın önüne geçilmesi
  • Olası davalarla ilgili takip ve önleyici yasal adımların atılması

İş hukuku alanında uzman bir avukata mı ihtiyacınız var?

 

İş hukuku mevzuatlarında profesyonelleşmiş ve deneyimi ile kadromuz ile işçi ve işveren uyuşmazlıklarının çözüme kavuşması için iş davaları konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bizimle hemen iletişim kurarak iş hukuku uzmanı avukatlarımızın sizin için en uygun planlamayı yapmasına yardımcı olun.