+Blog Yazıları


Tek celsede boşanma aslında anlaşmalı boşanmanın diğer adıdır. Yani tek celsede boşanma eşlerin boşanma konusunda anlaştıkları ve bu anlaşmayı bir protokolde yazılı hale getirdikleri boşanma davalarıdır. Tek celsede boşanma (Anlaşmalı boşanma) davaları, çekişmeli boşanma davalarına göre daha hızlı ve daha kolay sonuçlanır.

Tek celsede boşanma için gerekli şartlar nelerdir?

Tek celsede boşanma için gerekli şartlar şunlardır:

  • Eşlerin en az bir yıldır evli olmaları gerekir:
    Bu süre, evlilik tarihinden itibaren hesaplanır. Eşlerin evlenmeden önce birlikte yaşamış olmaları bu süreye dahil değildir.
  • Eşlerin boşanma konusunda anlaştıklarını ve bu anlaşmayı bir protokolde yazılı hale getirmeleri gerekir.
    Protokolde, eşlerin boşanma sebebi, çocukların velayeti, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi hususlarda nasıl bir düzenleme yaptıkları belirtilmelidir.
  • Eşlerin boşanma davasında duruşmalara katılmaları gerekir.
    Eşlerden biri duruşmaya gelmezse veya duruşmada boşanmaktan vazgeçerse, dava tek celsede sonuçlanmaz. Hakim, eşleri uzlaştırmaya çalışır veya davanın çekişmeli olarak devam etmesine karar verir.

Tek celsede boşanma nasıl yapılır?

Tek celsede boşanma için öncelikle eşlerin boşanma konusunda anlaştıkları bir protokol hazırlamaları gerekir. Protokolde, eşlerin boşanma konusunda anlaştıkları tüm hususlar yer almalıdır. Protokol hazırlandıktan sonra, eşler protokolü imzalamalı ve mahkemeye sunmalıdırlar. Mahkeme, protokolü inceledikten sonra, eşlerin boşanmasına karar verebilir.

 

Ne kadar sürer?

Tek celsede boşanma davaları, ortalama olarak 1-2 ay sürer. Ancak, davanın süresi, eşlerin yaşadığı ilin nüfusuna göre ve davanın mahkemeye sunulduğu tarihe göre değişebilir. Çünkü mahkemelerde dönemsel yoğunluklar yaşanabildiği gibi, mahkeme hakimi rahatsızlanıp raporlu olabilmektedir.

Bu sebeple dava açılması akabinde davanın düştüğü mahkeme kaleminden günü tebligatın gelmesi beklenmeksizin gün tayin ettirilebilir.

Ne yapmalıyım?

Tek celsede boşanmak için öncelikle eşlerin boşanma konusunda anlaştıkları bir protokol hazırlamaları gerekir. (Protokol örneği için iletişime geçiniz.) 
Eşler protokolü ve dava dilekçelerini imzalamalı ve mahkemeye sunmalıdırlar.
Mahkeme, protokolü ve dava dilekçesini inceledikten sonra, eşlerin boşanmasına karar verebilir.

Boşanma davası sırasında talep etmediğiniz haklarınız için bir daha dava açamayacağınız konular vardır ve telafisi mümkün değildir.
Bu nedenle, boşanma konusunda hukuki destek almak önemlidir. Boşanma avukatı, boşanma sürecini yönetmenize yardımcı olabilir ve haklarınızı korumanızı sağlayabilir.

Jet Boşanma: Tek celsede boşanma, çiftler arasında ciddi bir anlaşmazlık veya uyuşmazlık olmadığı durumlar için tasarlanmış bir boşanma türüdür. Taraflar, evliliklerini sona erdirmek istediklerine karar verdiklerinde ve boşanma şartları konusunda anlaştıklarında bu yöntemi tercih ederler. Bu tür bir boşanma, hızlı bir şekilde sonuçlanabilir ve mahkeme tarafından onaylandığında çiftlerin evlilikleri sona erer. Uyuşmazlıkların çok az olduğu veya hiç olmadığı durumlarda bu seçenek tercih edilir.

Çekişmeli Boşanma: Çekişmeli boşanma, çiftler arasında mal paylaşımı, velayet, nafaka ve diğer boşanma konuları üzerinde anlaşmazlıkların bulunduğu durumlar için geçerlidir. Taraflar arasında anlaşmazlıklar olduğunda, mahkeme bu anlaşmazlıkları çözmek için kararlar verir. Bu tür bir boşanma süreci daha uzun sürer ve genellikle daha fazla maliyet gerektirir. Mahkeme, tarafların anlaşmazlıklarını dinler, delilleri göz önünde bulundurur ve nihai kararı verir. Çekişmeli boşanma, tarafların mahkeme kararlarına itiraz etme hakkına sahip oldukları bir süreci içerir.