+Blog Yazıları


Aracınız Pert Olursa Ne YapmalısınAraç perte çıktığında sigorta şirketlerinin aracın pert olması gibi büyük hasarlara yönelik farklı ödeme uygulamaları vardır. Örneğin, bir sigorta şirketi yeni bir aracın pert olması halinde o aracın yeni değerini hasar tazminatı olarak ödeyebilir. Bazı şirketler ise aracın hasar dönemindeki piyasa rayiç bedelini hasar tazminatı olarak ödeyebilirler. Bu ödeme içinse sigortalıların pert araçlar için bazı prosedürleri yerine getirmesi gerekir. Pert araç işlemleri ile ilgili detayları yazımızın içeriğinde bulabilirsiniz.

Öncelikle pert nedir nasıl hesaplanır merak edilen konulara cevap verelim.

Pert Ne Demek?

Pert, tam hasarlı anlamına gelir. Bir kaza sonucu aracın pert olması, perte çıkması gibi ifadeler kullanılamaz hale gelmesi demektir. Pert araç aynı zamanda ağır hasar kayıtlı

Pert Kaydı Nedir?

Bir aracın kaza sonrasında ağır şekilde hasar alması ve değerini %70 ve üzeri oranda kaybetmesi nedeniyle oluşturulan belge, pert kaydı olarak adlandırılır. Bu kayıt aracın plakasına işlendiği için sigorta şirketleri kasko bulunan araçların maddi zararını karşılar. Ancak bu durumun gerçekleşmesi için pert kaydının ilk 5 gün içerisinde sigorta kuruluşuna bildirilmesi gerekir. Bildirimin ardından sigorta şirketleri tarafından yönlendirilen ekspertiz hizmeti, araç üzerinde incelemeler yapar. Eğer aracın yeniden onarılması, aracın kazanın yapıldığı günkü değerini aşan bir fiyatlandırmayla sonuçlanırsa, bu durumda sigorta şirketleri aracın bedelini ödeyerek alınan maddi zararı karşılar. Pert kaydı alan bir aracın trafiğe geri dönebilecek şekilde tamir edilebilmesi mümkünse ve işlemlerin maddi boyutu aracın o günkü değerini aşmıyorsa, bu durumda pert olan aracın tamiri için gereken maddi destek ödeneği yapılır. Bu ödemeyi yalnızca kaskosu bulunan araçlar ve özel trafik sigortası bulunan araçların sahipleri alabilir.

Araç Pert Değeri Nasıl Hesaplanır?

Araç pert değeri hesaplama işlemi için öncelikle aracın hasar durumunun belirlenmesi gerekir. Hasar tespiti için sigorta şirketi tarafından görevlendirilen eksper, aracın parça ve onarım masraflarının listesini rapor şeklinde diğer evraklarla birlikte gönderir. Yapılan incelemede parça ve onarım masrafları toplamının aracın kaza tarihindeki sigorta rayiç değerine ulaşması veya rayiç değerini geçmesi halinde araç tam hasarlı olarak kabul edilir. Aracın pert olması konusunda karşılıklı anlaşıldığı takdirde sigorta şirketi azami teminat limitini geçmemek koşuluyla aracın kaza tarihindeki sigorta rayiç bedel belirler. Pert bedeli rayiç bedelden düşüldükten sonra kalan kısım sigortalıya ödenir ve hasarlı araç da bu haliyle sigortalıya bırakılır. Pert araç satışı ve yasal devir işlemleri tamamen sigortalının sorumluluğundadır.

Pert Araç İşlemleri

Aracın pert olması durumunda sigorta kuruluşuna ilk 5 gün içerisinde bildirilmesi gereken bazı evraklar bulunur. Bu evraklar;

  • Trafik kaza raporu,
  • Alkol kullanımına dair rapor,
  • Aracın hasarlı olduğunu gösteren fotoğraflar,
  • Araç ruhsatının bir nüshası,
  • Sürücünün ehliyet fotokopisi ve ödenen primlerin makbuzlarıdır.

Bu bildirimin ardından sigorta kuruluşundan bir eksper talep edilir. Gelen eksper, sigorta şirketi adına gerekli bütün kontrolleri yapar. Bu belgeler dışında bazı sigorta kuruluşlarının farklı talepleri de olabilir. Bu talepler hakkında bilgi sahibi olmak ve sigorta kuruluşlarının isteklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirerek işlemlerde oluşabilecek pürüzleri engellemek için öncelikle sigorta danışanlarına ulaşmak gerekebilir. İlk 5 gün içerisinde en erken bildirimi yapmak ve işlemleri son güne bırakmamak, son anda yaşanabilecek aksiliklere karşı kişilerin hazırlıklı olmasına yardımcı olabilir. Bu sebeple kaza anında bildirimin hemen yapılması büyük önem taşır. 

Araç Pert Olduğunda Sigorta Şirketi Ne Kadar Öder?

Sigorta şirketleri, perte çıkan araç için ödenecek tutarı belirlerken araç rayiç bedelini belirler ve piyasa araştırması yapar. Fiyatlandırmaya etkisi olan araç rayiç bedeli, kasko sigortası yapılırken poliçe üzerinde belirtilir. Pert aracı incelemekle görevlendirilen eksper, ayrıca araca eş değer olan farklı araçların piyasa fiyatlarına da bakabilir ve bu tutarlar üzerinden fiyatlandırma yapabilir.

Eksper raporu sonucunda aracın perte çıktığı kesinleştiğinde sigorta şirketleri poliçede yer alan teminat tutarı kadar ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu tutar, genellikle poliçede bulunan tutardan yüksek değildir. Ancak aracın piyasa değerini hemen hemen karşılar. Bu noktada bir başka alternatif ise sigorta şirketinin aracı almasıdır. Aracın değeri kadar ödeme yapıldığı durumda araç sigorta şirketinin olabilir.

 

 

Kaskosuz Araç Pert Olursa Ne Olur?

Birçok araç kullanıcısı “Kaskosuz araç pert olursa ne olur?” sorusuna yanıt arar. Kaskosuz aracın pert olması durumunda masraflar, belli limitler çerçevesinde karşı tarafın trafik sigortası veya kaskosu tarafından karşılanır. Sigortalının kendi aracının pert masraflarının karşılanması için kasko sigortasının bulunması gerekir. 

Trafik Sigortası Perte Çıkan Aracın Masraflarını Karşılar Mı?

Her araç sahibinin zorunlu olarak yaptırdığı trafik sigortası, olası kazalarda karşı tarafın ve üçüncü kişilerin madden ve bedenen zararlarını karşılar. Trafik sigortası, sürücülerin kendi pert araç masraflarını karşılamaz. Yalnızca karşı tarafın perte çıkan aracının zararlarını karşılar. Trafik sigortası sigortalının pert araç masraflarını teminat kapsamına almadığı için araç sahiplerinin kasko sigortası yaptırması tavsiye edilir.

Hasar Kaydı Nedir?

Yeni bir araç satın almak isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında hasar ve pert kaydı başta gelir. Hasar, ağır hasar ve pert farklı kavramlar olduğu için alıcıların bu noktalara dikkat etmesinde fayda bulunur. Tüm trafik kazalarında araçların aldığı hasar kayıt altına alındığı için alıcılar araç hasar kaydı sorgulama işlemi ile aracın hasar geçmişini görebilir. E devlet hasar kaydı sorgulama sayesinde tüm hasarlar kısa sürede öğrenilebilir.

Bir kaza sonrası hafif oranda zarar gören araçlar hasar kaydı alır. Aracın kullanıldığı dönemde yaşanan bu kazalar nedeniyle ufak tamir işlemlerine ihtiyaç duyulabilir. Boya ve değişen parçalar Tramer olarak da bilinen Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sisteminde kayıt altına alınır. Hasar kaydı bu şekilde küçük çaplı tamir işlemleri için yapıldığı gibi daha büyük kapsamlı bakım ve servis işlemlerinde de yapılır. Hasar kaydı olan araçların alınıp satılmasında ya da trafiğe çıkmasında bir engel yoktur. 

Hasar Kaydı Nasıl Sorgulanır?

İkinci el araç alımlarında hasar kaydı sorgulama işleminin yapılması gerekir. Bu sorgulama sonucunda kullanım sırasında yaşanan tüm kazaların kayıtları, trafik polisinin kaza sonrasında tuttuğu tutanaklar, aracın kaskosuna dair bilgiler ve aracın kaç kez alınıp satıldığına dair tüm bilgilere ulaşılabilir. 

Hasar kaydı aracın plakası üzerinden sorgulanabilir. Aracın plaka kodu 5664’e SMS olarak gönderildiğinde geçmiş kazalara ilişkin tüm bilgiler öğrenilebilir. Belirlenen SMS ücreti ile birlikte aracın değişen parçalarıyla ilgili bilgi almak isteyenler ise PARÇA boşluk araç plakasını yazarak 5664’e SMS gönderebilir. 

Araç hasar kaydı sorgulama SMS gönderiminin yanı sıra e-devlet üzerinden de yapılabilir. E-devlet Emniyet Genel Müdürlüğü ve Trafik Bilgileri ve Hasar Sorgulama bölümlerinden araç plakası ile hasar kaydı bilgilerine ulaşılabilir. E-devlet hasar kaydı sorgulama işlemi ücretsizdir.

Ağır Hasar ve Pert Kaydı Arasında Ne Fark Var?

Özellikle ikinci el araç satın almak isteyenler AĞIR HASAR KAYDI NEDİR? sorusuna da yanıt arayabilir. Pert kaydı, bir aracın kullanılamaz duruma gelmesini ve %70’den fazla hasar almasını ifade eder. Ancak ağır hasar kaydı, aracın arıza durumunun %70’in altında olduğunu gösterir. Ağır hasar kaydı bulunan bir araç, yalnızca maddi zararları karşılandığında yeniden kullanılabilir hale gelebilir. Ağır hasar kaydı, sigorta işlemlerini kolaylaştırmak adına kullanılan bir kelime grubudur ve kaza yapan aracın hasar durumunu nitelendirir. Bir aracın kasko sigortası bulunurken kaza yapması ve bunun sonucunda araçta sigorta değeri kadar arıza oluşması, ağır hasar kayıtlı araç olarak nitelendirilmesine yol açar. Pert kaydı alan bir aracın kaskosu bulunması halinde, araç tamir bedelleri ve rayiç bedeli karşılaştırılır. Hasar telafisinin ücreti rayiç bedelle örtüşüyorsa, bu durumda aracın rayiç bedeli ödenir.

Ağır hasar kaydı bulunan bir aracın sigorta işlemlerinde ise zarar karşılanır. Aracın aldığı hasar telafisi için teminat ödenir. Bu tür araçlarda rayiç bedel ödemesi yapılmayabilir. Bu işlem, sigorta sözleşmesinde bulunan ek maddelere ya da mevcut maddelere göre değişiklik gösterebilir. Kurumun teminat olarak sunması durumunda rayiç bedel ödemesi de yapılabilir. Eğer bu madde sözleşmede bulunmuyorsa ve sigortanın kapsamı dışındaysa, rayiç bedel ödemesi yapılmaz. Ağır hasar kaydının %70 ve üzeri olması durumunda ise aynı araç pert konumunda olacağı için sigorta şirketi aracın rayiç bedelini karşılayabilir. Hasarın tespiti ve nitelendirilmesi ise sigorta şirketlerinin göndereceği ekspertiz hizmetleri aracılığıyla yapılır. Hasarın yüzdesi baz alınarak gerekli işlemler uygulanır ve bunun sonucunda oluşan zararlar şirket tarafından karşılanır. 

Aracınız için en uygun kasko teklifini ya da sigorta teklifini hemen almak ve uygun fiyatlandırma seçeneklerinden anında yararlanmak için Sigortam.net’ten yardım alabilir, uzmanlar aracılığıyla aracınız için en uygun olan kasko seçeneğine hemen ulaşabilirsiniz.

 

 

Kasko sigortasının pert araç için ödeme yapma süresi ne kadardır?

Pert ödemelerinin süresi sigorta şirketine göre değişiklik gösterebilir. Pert ihbarının sigortalı tarafından eksiksiz şekilde yapılması ve eksperin çıkardığı raporu teslim etmesinin ardından en geç 10 iş günü içinde pert ödemesi yapılır. Eğer aracın kaskosu bulunmuyorsa ve ödeme karşı tarafın trafik sigortası tarafından karşılanacaksa, bu durumda ödeme süresi 8 iş günü olur.

Taşıt kredisi ile alınan araç pert olursa ne yapılır?

Taşıt kredisi ile satın alınan sıfır ya da ikinci el araçların bazıları, risk oranını düşürmek amacıyla banka tarafından ipotek altına alınır. Araç pert olduktan sonra sigorta şirketi ile ödenecek tutar üzerinde anlaşılır ve taşıt kredisi ile alınan aracın borcu ile ilgili bankadan bilgi alınır. Sigorta şirketi, bankanın belirttiği borcu ödeyerek araç üzerindeki ipoteği kaldırır. Borç için ödenen tutar ve sigorta şirketi ile anlaşılan tutar arasında fark bulunuyorsa, kalan tutar sigortalıya verilir.