+Blog Yazıları


İŞ HUKUKU

Günümüz Türkiye’sinde çalışan işçilerin çalıştıkları kurum veya kuruluşlardaki haklarının ihlal edilmesi durumunda kanun yoluyla bu hakların aranmasını veya tazminatların alınmasını sağlayan avukatlardır. Bu avukatlar iş hukuku konusunda uzmanlaşmış kişiler oldukları için, çalışan kimseler iş yerleriyle ilgili bir sorun olduğunda ve dava açmak istediklerinde bu avukatlara başvururlar. İş hukuku avukatı yasalar dahilinde müvekkillerinin haklarını ararken, örnek teşkil edebilecek mahkeme kararlarıyla da davayı destekleyebilirler. Bu nedenle ülkemizde iş ve iş veren arasında açılan davaların pek çok diğer davaya örnek teşkil etmesi de söz konusudur.

İş Hukuku Avukatına Hangi Durumlarda Başvurulur?

İş hukuku avukatı, işçi ve işveren arasındaki pek çok dava durumu oluşmasında başvurulan avukatlardır. Bu türden avukatlar ayrıca şirketlere de danışmanlık da yapabilmektedirler. İş hukuku avukatları iş yerinde mağdur olan çalışanların da haklarının geri alınması için çalışırlar. Eğer bir kişi haksız yere işten çıkartıldıysa ve iş hukuku avukatı sayesinde bu durum mahkemeye götürülürse kişiler işlerine geri dönebilecekleri gibi, tazminat da alabilmektedirler. Günümüzde çalışma hayatında pek çok kişi, çalışma hayatlarının belirli evrelerinde haksızlığa uğrayabilir. Bu türden haksızlıklar ve olumsuzluklar mobing türü şekillerde de ortaya çıkabilmektedir. Tüm bu türden davalarda müvekkillerin hakkını arayan avukatlar da yine iş hukuku avukatlarıdır.

Bir çalışanın kıdem tazminatını alamaması, bayram ve diğer tatil günlerinde çalıştığı için hakkını alamaması gibi durumlarda da bir iş hukuku avukatı sayesinde kişilerin dava açmaları ve davalarını kolaylıkla takip etmeleri söz konusudur. Bu türden avukatların alanlarına ayrıca, iş kazası ve icra ettiği meslekten doğan hastalıkların da girdiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan bir iş hukuku avukatı iş dünyasında gerek çalışanların gerekse de şirketlerin haklarını davalar aracılığıyla koruyan avukatlardır.

İş Hukuku Avukatı Neden Gereklidir?

Günümüzde dünyanın her yerinde çalışanlar ve işçiler arasında çok sayıda sorun yaşanmakta, bu sorunlardan bazıları, zamanla çözüme kavuşurken bazı sorunlarsa dava yoluyla mahkemelere taşınabilmektedir. Mahkemeye taşınan davalarda iş hukuku avukatı ile savunma yapan ve hakkını arayan kişilerin daha yüksek başarıya ulaştığı görülmektedir. Özellikle ülkemizde son yıllarda mahkemelerin işçilerden yana kararlar almaktan çekinmediğini görüyoruz.

Bu noktada bir avukat kişilerin haklarını savunmada büyük fayda sağlamaktadır. İş hukuku avukatları yasaları ve uygulamaları bilen ve yakından takip eden kişiler oldukları için, iş verenlerin iddialarından bağımsız şekilde dava açmaları ve bu davayı kazanarak işçilere haklarını teslim etmeleri söz konusudur.

Günümüzde iş verenlerin çeşitli iddia ve uygulamalarla, çalıştırdıkları kişileri baskı altına almaya çalıştıklarını ve haksız yere bu kişilerin haklarını ellerinden aldıklarını görebiliyoruz. Bu tür durumlarda her ne kadar iş verenler aksini iddia etseler de, mahkeme yoluyla hakların aranması ve kişilerin olmaz denilen haklara sahip olması da söz konusudur. Tüm bu açılardan bir iş hukuku avukatı sayesinde iş dünyasındaki hakların aranması ve elde edilmesi söz konusudur. Detaylı bilgi için Gaziantep iş avukatı Fuat Ziya Çiftçi ile iletişime geçebilirsiniz.

İyi bir iş hukuku avukatı sayesinde ise kişilerin iddia ettikleri tüm hakların elde edilmesi söz konusudur. Bazı davalarda şirketler diğer çalışanları aracılığıyla davacı çalışanlarını haksız duruma düşürmeye çalışabilirler. Buna ek olarak firmada ilk defa çalışmaya başlayan kişilere belirli belgelerin imzalatılması da söz konusudur. Kişiler firma içerisindeki tüm haklarından vazgeçtiğine dair belgeler de imzalatılabilmektedir. İyi bir iş hukuku avukatı bu türden belgelerin kolaylıkla hukuki geçerliliğinin olmadığını ispatlayarak kişilerin haklarının savunan avukatlardır. Günümüzde özellikle hastalık veya mobbing nedeniyle mağdur olan kişilerin haklarının aranması önem kazanmaktadır.