+Blog Yazıları


Murisin ölümü ile birlikte, terekedeki menkul ve gayrimenkul ile borçların tamamı mirasçılara intikal eder. Mirasın intikali ile birlikte mirasçılar arasında elbirliğiyle mülkiyet ortaklığı oluşur. Elbirliğiyle mülkiyet ve paylı mülkiyet hakkında ayrıntılı bilgi için ofisimizle iletişime geçiniz.

Miras ortaklığında yaşanan en büyük sorunlardan birisi de miras kalan malın mirasçı tarafından kiraya verilmesidir. İster elbirliği ile mülkiyet olsun ister paylı mülkiyet olsun, mirasçılardan sadece birinin, diğerlerinin onayı olmaksızın yaptığı kira sözleşmesi geçersizdir. Mirasın intikali ile mirasçılar arasında elbirliğiyle mülkiyet meydana gelir. Ancak tüm mirasçıların tapuda rızasıyla ya da mirasçılardan birinin sulh hukuk mahkemesinde dava açması ile elbirliğiyle mülkiyet paylı mülkiyete dönüşür.

Elbirliğiyle Mülkiyette Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi

Elbirliğiyle mülkiyet halinde tüm ortaklar, paylar belli olmaksızın mirasın tamamına elbirliğiyle sahip olur. Elbirliğiyle mülkiyet ilişkisinin devam ettiği hallerde, miras malı olan gayrimenkul, ancak tüm ortakların bilgisi ve rızası ile kiraya verilebilir. Bir ortağın dahi kiraya verilmesini kabul etmemesi halinde kira sözleşmesi geçersiz hale gelir.

Paylı Mülkiyette Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi

Paylı mülkiyette ise; pay ve paydaş çoğunluğu ile gayrimenkul kiraya verilebilir. Burada tüm ortakların rızası değil, payların ve paydaşların çoğunluğu ile kira ilişkisi kurulabilir. Burada açık veya örtülü icazet olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer icazet pay ve paydaş çoğunluğunu sağlıyorsa verilen icazet tüm mirasçıları bağlar. Ancak icazet pay ve paydaş çoğunluğunu sağlamıyorsa sadece icazet veren mirasçıyı bağlar. Pay ve paydaş çoğunluğu olmadan, gayrimenkul mirasçılardan birisi tarafından kiraya verilmiş ise, yine kira sözleşmesi geçersizdir.

Diğer Mirasçılar Ne Yapmalıdır?

Kira ilişkisine onay vermeyen diğer mirasçılar duruma göre istihkak davası, elatmanın önlenmesi, tahliye davası veya ecrimisil talep edebilir.

Büromuz Miras Hukukundan kaynaklı davalar Gaziantep ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için arayabilirsiniz.