+Blog Yazıları


MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN SONUÇLARI

Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakan ile mirasçı arasında, mirasçının miras hakkından vazgeçmesine ilişkin yapılan sözleşmedir. Mirastan feragat sözleşmesinin mirasçı ve tereke alacaklıları bakımından bazı sonuçları vardır.

Mirasçılar Bakımından Sonuçları

Geçerli bir feragat sözleşmesi yapılmasıyla mirasçının tereke ile olan ilgisi kesilir. Mirasçı tam feragat halinde miras açıldığında artık mirasçı olmayacaktır. Bu durumda mirastan feragat eden mirasçı sanki miras bırakandan önce ölmüş gibi miras dışı kalır.

Mirastan feragat sözleşmesinin mirasçının altsoyunu etkileyip etkilemediği konusunda mirastan feragat sözleşmesinin ivazlı ve ivazsız yapılmış olmasına göre bir ayrıma gidilmektedir. İvazlı feragat sözleşmesinde mirasçı miras hakkından bir menfaat karşılığında vazgeçmektedir. İvazsız feragat sözleşmesinde ise mirasçının miras hakkından vazgeçmesinde hiçbir menfaati bulunmamaktadır.

İvazsız feragat sözleşmesinde, sözleşmede aksi öngörülmemişse feragatten feragat edenin altsoyu etkilenmez. Feragat edenin hissesi altsoyuna geçer. Taraflar sözleşmede feragatin altsoyu da kapsayacağını kararlaştırabilirler.

İvazlı feragat sözleşmesinde feragat altsoy için de hüküm ve sonuç doğurur. Feragat ile birlikte altsoy da miras dışı kalır. Ancak bunun da sözleşmede aksi kararlaştırılabilir.

Mirastan feragat sözleşmesi belirli bir kişi lehine yapılmışsa ve bu kişinin mirasçı olmasına engel teşkil edecek bir sebep ortaya çıkarsa feragat hükümden düşer.

Mirastan feragat belirli bir kişi lehine yapılmamışsa en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır. Bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde feragat yine hükümden düşer.

Tereke Alacaklıları Bakımından Sonuçları

Feragat eden kişi miras bırakanın alacaklılarına karşı ivazlı feragatten sorumludur. İvazsız feragatte sorumluluk gündeme gelmez.

Mirasın açılması anında tereke, borçları karşılamıyorsa ve borçlar mirasçılar tarafından da ödenmiyorsa, feragat eden ve mirasçıları, alacaklılara karşı feragat için miras bırakanın ölümünden önceki 5 yıl içinde miras bırakandan almış oldukları karşılıktan, mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri tutarında sorumludurlar.