+Blog Yazıları


Senet İcraya Nasıl Verilir Ve Alacak Nasıl Tahsil Edilir ?

Senet icraya verme yolu icra müdürlüklerine başvuru ile mümkündür. Vadesi gelmesine rağmen senedi ödenmemiş olan kişiler icraya başvurarak alacaklarını tahsil etme yoluna gidebilir.

Senet icra takibinin yapılabilmesi için zorunlu olan hususların eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekir. Bir senedin üzerinde ödeme günü yazar. Bu ödeme günü geçmesinin ardından da icra takibi başlatılabilir. Üzerinde tarih olmayan senetler ise her zaman icra takibi konularından birisini oluşturabilir.

Bir Senette Olması Gerekenler – Senet İcraya Nasıl Verilir?

Senet nasıl doldurulur sorusunun cevabı ileride bir problem ile karşılaşılmaması için önemlidir. Bir senette olması gereken bazı zorunlu şeyler vardır. Örneğin senedi imzalayan kişinin bir borcun altına gireceği net bir şekilde ifade ediliyor olmalıdır. Bunun yanı sıra vade süresinin ne zaman dolacağı da senette bulunması gerekenlerden birisidir. Ayrıca:

  • Senedin düzenlendiği yer,
  • Borcun ödeneceği yer,
  • Düzenleyen kişinin imzası

Gibi bilgilerin de senedin üzerinde yer alması gereklidir. Tüm bunların sağlanmasının ardından bir senet geçerli olacaktır.

Ödenmeyen Senet İçin İcra Sürecinin Başlatılması

Ödenmeyen senet için ne zaman icra takibi başlatılır sorusunun cevabı borcun ödenmesi için belirlenen son tarihin geçmesinden sonradır. Bir borçlu senedinde belirtilen tutarı zamanında ödemezse alacaklı icra takibi için başvuruda bulunabilir. Bu başvurular İcra Müdürlükleri’ne yapılır. Alacaklı kişi senet ile beraber bu icra dairesine gitmelidir. Başvurunun ardından da borçluya borcunu ödemesi için bir tebligat ulaştırılır. Bu borcun 10 gün içerisinde ödenmesi gerekir. Borç 10 gün içerisinde ödenmezse de haciz işlemi başlatılır.

Borçluya Tebligatın Ulaşması

Senet icraya nasıl verilir sorusunun yanıtı icra dairesine giderek işlemlerin başlatılmasıdır. Bu işlemin ardından da borçluya borcunu ödemesi için bir emir gönderilir. Borçlu kişi eline tebligat ulaşmasının ardından 5 gün içerisinde bu ödeme emirine itiraz edebilir. İtirazın haklı çıkması durumunda da icra takibi geri çekilir. Borçlunun aynı zamanda borcu taksitlendirme seçeneği de mevcuttur. Tebligatın ulaşmasının ardından İcra Hukuk Dairesine giderek borcun taksitlendirilmesi talebinde bulunulabilir. Borç ödenmese de haciz işlemi başlatılır ayrıca borçlunun kara listeye girmesi de söz konusu olur.

Senet İcraya Nasıl Verilir? İcra takibinde ilk basamak  İcra Müdürlüğü’nde alacağın miktarını içeren dosyayı açmakla başlar. Burada alacağın herhangi geçerli bir evrak veya faturaya dayandırılabilmesi olası ve kuvvetlendirici bir ihtimaldir.

Kimi zaman senede dayandırılır, kimi zaman mahkeme ilanına, kimi zaman faturaya ya da hiç birşeye dayanmadan alacağın miktarını belirterek de dosya açılır. Senete, mahkeme ilanına , faturaya vs. dayandırmak alacağın ispatı açısından önemlidir.

Bu yolla mahkemeye delil göstermiş olmakla birlikte mahkemenin hemen sonuçlanmasını da sağlamış olursunuz. Dosyayı açtıktan sonraki işlem ise dosyadaki borç miktarını içeren tebligatın borçlu tarafa İcra Müdürlüğü’nce gönderilme işlemidir.

Sonrasında borçlu ya borcu kabul eder ve öder ya da  kendisi için kanunda yazılı olan itiraz etmek, menfi tespit davası açmak vs. gibi yasal yollara başvurur.