+Blog Yazıları


Bir kişiden alacağınız var ve bu alacağı bir belgeye dökmek istiyorsunuz. Başvurabileceğiniz en güvenli yollardan biri kırtasiyelerden kolaylıkla temin edebileceğiniz senetlerdir. Senedi hatalı doldurmanız halinde icraya başvuramayacak; kullanamayacaksınız. 

1- Düzenleme Tarihi ve Yeri

Senedin düzenlendiği tarihin ve düzenleme yerinin mutlaka yazılması gerekir. Bu tarih, senedin doldurulduğu gündür. Daha sonra sorunlar yaşamamak adına yerin kısaltılma yapılmadan, tam adının yazılmasında fayda vardır.

2- Alacaklı İsmi

Alacaklının isim ve TC kimlik numarasının yazılması gerekir.

3- Borçlu İsmi

Borçlunun isim, soyisim, TC kimlik numarası ve adresinin yazılması gerekir. Borçlu şirketse vergi dairesi ve vergi numarasının yazılması gerekir.

İleride borçlu şahsa ulaşma açısından sorunların yaşanmaması adına bu hususların eksiksiz yazılmasında ve bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesinde fayda vardır.

4-Borç Miktarı

Borç miktarının rakamla ve yazıyla yazılması, yazıyla yazıldığında baş ve sonuna # işareti koyulması gerekir.

Aşağıdaki örnekte de görüleceği üzere borç miktarının yazılacağı iki kısım mevcuttur. Üst kısma #500.000,00-TL# şeklinde rakamla, alt kısma #BEŞYÜZBİNTÜRKLİRASI# şeklinde yazıyla yazılması gerekir.

5- Borçlunun İmzası

6- Vade

Vadeye gün yazılabileceği gibi(örneğin 60 gün) tarih de(21.05.2051) yazılabilir.

Tarih yazılması daha sağlıklıdır.

7-Ödeme Günü

Ödeme gününün açık ve net bir şekilde yazılması şarttır. 23.04.2043, 05.12.2030 gibi.

8-Yetkili Mahkeme

Uyuşmazlık çıkması ihtimalinde hangi il veya ilçedeki mahkemelerin yetkili olduğunun tespiti amacıyla bu kısma bir yer yazılması gerekir.

9-Nakden/Aynen

Borç altına girilmiş olan bedel para olarak alınmışsa bu bölüme “nakden” yazılması gerekir. Ancak bir mal alınmışsa “aynen” yazılması gerekir.

Ayn, eşya/mal anlamına gelmektedir.

10-Kefilin Adı ve İmzası

Kefilin isim, soyisim, TC kimlik numarası ve adresinin yazılması gerekir.

Kefil şirketse; vergi dairesi ve vergi numarasının yazılması gerekir. Kefil olarak imza atan kişinin şirket yetkilisi olduğu; yetkileri arasında kefaletle şirketi borç altına sokma yetkisinin olduğunun tespit edilmesi gerekir.

 

11-Diğer hususlar

Senedin iyi koşullarda saklanması, yırtılmaması, deforme olmaması önemlidir. Yırtılmış bir senedin icraya koyulması mümkün değildir. Böyle bir durumda için davalar açılması gerekecektir. Bunlarla uğraşmamak için senetlerinizi korunaklı bir yerde saklayın.

Senedin tamamını borçlunun el yazısıyla doldurması gerekir.

Borçlu senedin başka bir alacaklıya devredilmesini istemiyorsa senedin ön yüzünde herhangi bir yere “ciro edilemez” ibaresi eklemesi gerekmektedir.