+Blog Yazıları


Sınır Dışı Etme (Deport) Kararına İtiraz Etmek Sınır Dışı İşlemlerinin Durdurulması – Gaziantep Avukat – Oğuzeli Göç İdaresi

Sınır Dışı Etme (Deport) Kararına İtiraz Etmek Sınır Dışı İşlemlerinin Durdurulması – Gaziantep Avukat – Oğuzeli Göç İdaresi

Geri gönderme merkezlerine getirilen ve idari gözetim altındaki yabancılar için alınan sınır dışı kararına itiraz edilebilir. Hakkınızda alınmış sınır dışı etme kararı durdurulabilir. 

Geri gönderme merkezlerinde, polis veya jandarma karakollarında idari gözetim altında tutulan yabancılar için idari gözetim kararına itiraz edilebilir. Bu durumdaki yabancı uyruklu kişiler serbest kalabilir. 

Bilindiği gibi olağanüstü hal uygulaması ile birlikte toplu ulaşım araçlarında, caddelerde, alışveriş merkezlerinde, eğlence yerlerinde ve iş yerlerinde yabancı uyruklu kişilere yönelik kolluk kuvvetleri tarafından yapılan rutin kontrollerin sayısı artırılmıştır.

Yapılan kontrollerde ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden vize ihlali olanlar, ikamet izni veya çalışma izinleri iptal edildiği halde halen Türkiye’de kalmaya devam ettikleri tespit edienler, çalışma izinleri olmadıkları halde izinsiz çalıştıkları tespit edilenler, Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilenler, haklarında çeşitli nedenlerden dolayı tahdit kodu olduğu anlaşılanlar, genel ahlak kuralları dışında davranış sergileyenler veya daha önce  kendilerine Türkiye’den çıkmaları tebliğ edildiği halde Türkiye’den çıkış yapmadıkları tespit edilenler polis merkezlerine veya jandarma karakollarına getirilerek sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altına alınmaktadır.

Peki, idari gözetim kararına itiraz edilebilir mi? Yabancı uyruklu bir kişi için hakkında henüz sınır dışı kararı alınmadan serbest kalabilir mi?

Evet; idari gözetim kararına itiraz edilebilir ve idari gözetim altına alınan yabancılar serbest kalabilirler. Ancak bu bazı şartlar altında bu mümkündür. Bunun için İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, önce idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimliğine başvuru yapmalıdır. Ancak yapılan başvuru idari gözetimi durdurmaz. Sulh ceza hakimliği gerekli incelemeleri yaparak kişinin serbest kalmasına veya idari gözetimin devamına karar verir.

Polis merkezlerinde veya jandarma karakollarında idari  gözetim altındaki yabancı uyruklu kişiler haklarında yürütülen soruşturma tamamlandıktan sonra, kişi hakkında sınır dışı kararı alınmak üzere Göç İdaresinin sorumluluğunda bulunan geri gönderme merkezlerine götürülür.

Geri gönderme merkezlerine getirilen yabancı uyruklu kişiler için  en geç 48 saat içerisinde  sınır dışı kararı alınır ve sonrasında sınır dışı edilirler.

Peki; Sınır dışı kararı etme kimler için alınır?

Terör örgütü veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,

Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar,

Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar,

Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,

Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,

İkamet izinleri iptal edilenler,

İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler,

Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,

Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler,

Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,

Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler, uluslararası korumadan hariçte tutulanlar, uluslararası koruma başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, uluslararası koruma başvurusunu geri çekenler, uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra 6458 Sayılı Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar,

İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar,

Uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi olup ülke güvenliği için tehlike oluşturduğuna dair ciddi emareler bulunanlar,

Uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi olup kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giyenler, ​Hakkında sınır dışı kararı alınır.

​Hakkınızda verilmiş sınır dışı etme kararına itiraz edilebilirsiniz. Bunun için hakkında sınır dışı etme kararı alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı kararına karşı idare mahkemesine  başvuru yapmalıdır.

Geri gönderme merkezlerinde  idari gözetim altındaki yabancı uyruklu kişler haklarında sınır dışı etme kararı alınsa dahi bazı kişiler Göç İdaresi tarafından alınacak bir kararla kendilerine Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre verilerek, serbest bırakılırlar.

Türkiye’yi terke davet edilerek salıverilen yabancılar  süresi içinde ülkeyi terk ederlerse haklarında giriş yasağı kararı da alınmayabilir.

Ancak aşağıdaki kişiler için Türkiye’yi terke davet edilmez ve kendilerine yukarıda bahsi geçen süre uygulanmaz:

Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,

Yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenler,

Sahte belge kullananlar,

Asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlar veya aldığı tespit edilenler,

Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.

Daha fazla bilgi için doğrudan 05322239917 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.