+Blog Yazıları


 

Yabancıların (Suriyeli, Iraklı vb.) Türkiye’de ki hukuki durumu/statüsü Yabancıların Türkiye’ de ki hukuki durumunu , ülke içerisinde ki çalışma hayatını Yabancı ve Uluslararası Koruma Kanunu düzenlemektedir. Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. 

Bu Kanun, yabancılarla ilgili iş ve işlemleri; sınırlarda, sınır kapılarında ya da Türkiye içinde yabancıların münferit koruma talepleri üzerine sağlanacak uluslararası korumayı, ayrılmaya zorlandıkları ülkeye geri dönemeyen ve kitlesel olarak Türkiye’ye gelen yabancılara acil olarak sağlanacak geçici korumayı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini düzenlemektedir. 

Bu kanun çerçevesinde ülke içerisine girişi yasak olanlar ve ülke içerisine yasal olmayan yollardan giren yabancıların statüsü de düzenlenmektedir. Buna göre ; Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar;

Aşağıdaki yabancılar, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyerek geri çevrilir.

a) Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar,

b) Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar Yukarıda anlatılan şekilde ülkeye girişine izin verilemeyecek olan kişiler ülkeye girdiği takdirde bu yabancı kişilere ilişkin iş ve işlemleri yabancılar şubesinde görevli kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapılır ve GÖÇ İDARESİNE  ve GERİ GÖNDERME MERKEZİNE  GÖNDERİLİR. 

(Gaziantep Bölgesinde ki yabancılar Oğuzeli  göç idaresi merkezine gönderilir) Bu şekilde geri gönderme merkezine gönderilen kişiler hakkında artık karar alma mercii GÖÇ İDARESİDİR. Göç İdaresine gönderilen yabancıların hukuki durumlarının değerlendirilmesi ve çoğu zaman koşulları cezaevinden dahi kötü olan bu merkezde daha çok kalmamaları adına Milletlerarası Özel Hukuk ve Yabancılar Hukuku Alanında uzman hukukçu ve avukatlar ile çalışmaları hukuki statüleri açısından önem arz etmektedir.