+Blog Yazıları


Alanında uzman Bilirkişi marifeti ile incelenen telefon hakkında bilirkişi, incelenen cihazda yetkisiz müdahale izleri tespit edilemediğini ve cihazdaki sorunun üretim ve/veya üretim esnasında meydana gelen işçilik montaj hatalarından veya yetkili servis sağlayıcısı işçilik hatasından kaynaklandığını İl Tüketici Hakem Heyeti’ne bildirdi. Zira ilgili cihazda kullanıma bağlı genel çiziklerin dışında telefona dışarıdan yetkisiz bir müdahalenin (kapağının açılması gibi) olduğuna yönelik bir bulgu saptanmamıştı.

Bu doğrultuda Heyet, 13/09/2022 tarihli kararı ile tüketicinin cihazın AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞİMİ TALEBİNİ KABUL EDEREK Apple’ın sunduğu “yetkisiz müdahale” savunmasını kabul etti.

İşte o karar;