+Blog Yazıları


Yabancı ülke vatandaşlarının Türk topraklarında boşanma davası açıp açamayacakları oldukça merak edilen bir konudur. Türk Kanunlarında yer alan gerekli şartların yerine getirilmesi halinde evli yabancıların Türkiye’de boşanmaları mümkündür. Bu konu 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da hüküm altına alınmıştır. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 42. Maddesine göre; “Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayan yabancı hakkında vesâyet, kayyımlık, kısıtlılık, gaiplik ve ölmüş sayılma kararları ilgilinin Türkiye’de sâkin olduğu yer, sâkin değilse mallarının bulunduğu yer mahkemesince verilir.” Bu maddede sayılan durumlar çekişmesiz yargı işlemleri olarak gözükse de şartların sağlanması halinde yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye sakini olmaları halinde Türkiye’de boşanma başvurusu yapabilmeleri de mümkündür.

Yabancı vatandaşların Türkiye’de boşanması durumunda iki seçenekle karşılaşılmaktadır

1-Eşlerden birinin Türk, diğerinin yabancı ülke vatandaşı olması

Eşlerden birinin Türk, diğerinin yabancı ülke vatandaşı olduğu durumda yabancı eşin kendi ülkesinde boşanma davası açması mümkün olduğu gibi, Türk olan eş de Türkiye’de boşanma davası açabilir.

2-Her iki eşin de Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşı olması

Her iki eşin de Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşı olması halinde yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de boşanma hakkı bulunmaktadır. Bu durumda hangi ülke yasasına göre hüküm verileceği Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 4. Maddesinde hükme bağlanmıştır. Buna göre; vatansızlar hakkında ikametgâh, bulunmadığı hallerde mutad mesken, o da yoksa dava tarihinde bulunduğu devlet hukuku, birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda Türk Vatandaşı olmaları halinde Türk hukuku, birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olup, aynı zamanda Türk Vatandaşı olmayanlar hakkında, daha sıkı ilişki halinde bulundukları devlet hukuku uygulanmaktadır.

Örneğin, her iki eş Suriye vatandaşı ancak Gaziantep’te ikamet ediyor ise, ikamet adresi Gaziantep olduğu için Gaziantep aile mahkemeleri yetkilidir. Ya da davayı açan eş Türk vatandaşı olup Türkiye’de ikamet ediyor, karşı taraf ise yabancı uyruklu ve kendi ülkesinde ikamet ediyorsa yine başvurucu eşin ikamet adresinde boşanma davası açılabilir.

Anlaşmalı boşanma halleri istisna olup, Türkiye’deki tüm aile mahkemelerinde açılabilir. Yine yetkisiz mahkemede dava açılmış ve karşı taraf yetki itirazında bulunmamış ise dava görülmeye devam edecektir.

Yabancıların Türkiye’de boşanma davası açabilmelerinin diğer şartlarını da şu şekilde sıralamak mümkündür:
Evliliğin Nüfus Müdürlüğüne kayıtlı olması gerekir.
Türkiye’de sonuçlanabilmesi ve Türk Kanununun uygulanabilmesi için Medeni Kanun’da yer alan ilgili boşanma sebeplerinden en az birinin var olması gerekir.
İlgili dava başvuru prosedürünün izlenmesi ve boşanma kararını verecek hukuk mahkemesine başvuru yapılması gerekmektedir.
Boşanma sürecinin kararı verecek sivil mahkemede tamamlanması gerekmektedir.

Detaylı bilgi ve danışma için  0532 223 99 17 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz.